Arkkipiispa Leo vieraili tarkastuksen yhteydessä Kaunisniemen leirikeskuksessa tapaamassa seurakuntamme nuoria. Samalla hän näki ensimmäisen kerran hänen kunniakseen seurakunnan istuttaman tammen. Kuva: Vlada Wahlstén

25.5.2022

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo suorittaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnantarkastuksen 25.-29.5.2022.

Arkkipiispa Leo tekee tarkastuksen sanojensa mukaan uudessa Helsingin seurakunnassa. Tällä isä Esipaimen viittaa siihen, että Lahden ja Hämeenlinnan seurakuntien liityttyä mukaan vuoden 2021 syntyi uusi, aiempaa laajempi Helsingin ortodoksinen seurakunta.

– Uskon tietäväni, kuinka yhdistyminen on toteutunut.

Arkkipiispa Leo korostaa kuitenkin tarkastuksessa ihmisten kuuntelemista ja paikallisten yhteisöjen kuuntelemista.

– Olemme tehneet seurakunnan johtoryhmän kanssa jo hyvää pohjatyötä hallinnon tarkastamisen yhteydessä ja olen saanut perusteelliset raportit. Nyt tulen kuulemaan työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia. Teen johtopäätöksiä ja suosituksia vasta sen jälkeen.

Seurakunnantarkastuksen yhteydessä on varattu paljon aikaa seurakuntalaisten tapaamiselle.

– Odotan hyvää keskustelua. Odotan myös sitä, että tekemäni havainnot otetaan huomioon. Ja onhan ne välttämätöntäkin ottaa huomioon.

Tällä arkkipiispa Leo viittaa seurakunnantarkastuksen yhteydessä ja sen päätteeksi tehtävään pöytäkirjaan. Helsingin hiippakunta toimittaa pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen ensin huolellisesti valmisteltua sen. Pöytäkirjassa annettavat suositukset ja linjaukset ovat seurakunnalle sitovia.

Arkkipiispa Leo kiinnittää tarkastuksessa huomioita ihmisten yhteistyöhön ja hallinnon sujuvuuteen ja kaiken laillisuuden toteutumiseen.

– Kun otetaan huomioon eri raportit, niin huomaa, kuinka äärettömän laajaa on seurakunnan elämä, työ ja toiminta, ja kuinka monenlaisia asiantuntijoita tarvitaan.

Oletettavasti tarkastuksen yhteydessä myös ukrainalaispakolaisten auttaminen tulee nousemaan keskusteluun. Arkkipiispa Leo on kertonut julkisuudessa useaan otteeseen ajattelevansa sodan keskellä eläviä heti ensimmäiseksi aamulla.

– Se on tätä päivää. Pakolaistilanne tulee väistämättä esille. Se kuuluu myös olennaisesti diakonian ja lähimmäisen palvelemisen kenttään. Seurakunta on kaikkea muuta kuin vain hallintoa. Se on ihmisten kohtaamista, jumalanpalveluselämää, diakoniaa ja kasvatusta. Ennen kaikkea seurakunnassa tarvitaan rakkautta kirkkoon ja Jumalaan, hyvää henkeä ja valmiutta hyvään toinen toistaan huomioivaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Seurakunnantarkastuksen ohjelma

Kategoriat Uutiset