Anonyymia auttamista puhelimitse

Helsingin ortodoksisen seurakunnan Auttava puhelin päivystää tiistaisin, perjantaisin ja lauantaisin klo 18–22 numerossa: 09 85 646 299.

Auttava puhelin päivystää myös juhlapäivinä ja lomakausina. Toiminta perustuu nimettömyyteen ja luottamuksellisuuteen. Päivystäjät tekevät vapaaehtoistyötä ja ovat puhelinauttamiseen koulutettuja maallikkoja.

Auttavan puhelimen päivystysajat ja yhteystiedot löytyvät myös Suomen auttavien puhelinten listalta.

Soittoja auttavaan puhelimeen tulee vuosittain useita satoja. Tavallisimpia aiheita ovat yksinäisyys ja masentuneisuus, epäonnistuneet suhteet lähimmäisiin ja päihdeongelmat.

Luottamuksellinen hetki yhdessä

Auttavassa puhelimessa soittaja ja päivystäjä kohtaavat tuntemattomina, anonyymeinä, ilman nimiä ja titteleitä.

Päivystäjät ovat vapaaehtoisia, tehtäväänsä koulutettuja ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet kuuntelijoiksi, mukanaeläjiksi ja yksinäisyyden jakajiksi.

Puhelinkohtaaminen on kanssakulkemista soittajan kanssa tilanteessa, jossa kuunnellen ja keskustellen voidaan löytää jotain, jonka avulla jaksaa seuraavan päivään – eteenpäin.

Maallikot päivystäjinä

Päivystäjät ovat eri-ikäisiä, eri alojen ammattilaisia ja monenlaisen elämänkokemusten omaavia seurakunnan jäseniä. Heitä yhdistävä piirre on tarkat korvat, laaja sydän ja pieni suu.

Puhelinauttajalta edellytetään avarakatseisutta, kykyä kuunnella ja taitoa keskustella eri tilanteissa olevien soittajien kanssa.

Kaikki puhelut ovat luottamuksellisia, eikä niistä voi kertoa auttavan puhelimen ulkopuolella. Koska päivystäjä on tehtävässään yksin, tukena on säännöllinen työnohjaus, koulutus ja keskinäinen vertaistuki.

Uusia päivystäjiä rekrytoidaan muutamien vuosien välein.

Mikäli olet kiinnostunut toiminnasta puhelinauttajana voit olla yhteydessä seurakunnan vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin Kristiina Aminoffiin, puh. 040 350 1951 tai ylidiakoni Juha Lampiseen 040 527 9580.

Miksi ortodoksinen päivystyspuhelin?

Helsingin ortodoksisen seurakunnan oma auttava puhelin täydentää pääkaupunkiseudun puhelinauttamisen tarjontaa ja on mukana jakamassa yhteiskunnan vastuuta väliinputoajista, yksinäisistä ja vaikeuksissa olevista. Auttava puhelin on kaikille soittajille avoin, matalan kynnyksen foorumi kirkkoon tai uskontoon katsomatta.

Ortodoksinen ajattelu, lähimmäisenrakkaus ja ihmiskuva – jokainen ihminen on Jumalan kuva – ovat päivystystoiminnan keskeisiä lähtökohtia. Puhelimessa ei julisteta uskontoa, vaan soittajaa kuunnellaan myötäeläen ja tukien. Päivystäjät eivät ole teologeja, vaan tehtävään koulutettuja seurakuntalaisia vapaaehtoistyöntekijöinä. Mikäli soittaja haluaa puhua uskonasioista tai kirkosta, hänelle vastataan kykyjen mukaan. Joskus soittaja pyytää esirukousta puolestaan, mutta päivystäjä voi muistaa soittajaa rukouksissa ilman erillistä pyyntöäkin.

Jatkuvuutta ja tulevaisuutta

Seurakunnan puhelinauttamistoiminta käynnistettiin vuoden 1993 alussa, maan edellisen syvän talouslaman aikaan. Lähes neljännesvuosisadan aikana auttava puhelin on vastaanottanut yli 18 000 puhelua. Neljän tunnin päivystysvuoron aikana yksi päivystäjä ehtii ottaa vastaan enimmilläänkin alle kymmenen, keskimäärin puolisen tusinaa puhelua.

Auttava puhelin on osa Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien verkostoa, joka järjestää muun muassa yhteistä koulutusta päivystäjille. Helsingin ortodoksisen seurakunnan auttava puhelin on luonteeltaan valtakunnallista. Päivystyspuhelin palvelee kaikkia soittajia riippumatta siitä, missä päin Suomea he ovat.

Auttavan puhelimen ilmoittelua, tunnusta ja visuaalista ilmettä on uudistettu vuoden 2017 alussa. Kerro – kuuntelen on uusi tunnus, joka ilmentää päivystystoiminnan kohtaavaa luonnetta, kertomalla voi keventää oloa ja mielen taakkaa. Puhelinauttaja on kuuntelija ja keskustelukumppani, tarvittaessa opastaja.

”Lohduta surevia, joka olet vahva
Joka iloitset, auta myrtyneitä
Anna jotain Jumalalle kiittäen,
että olet yksi niistä,
joka voi toisia jotenkin auttaa.
Anna lähimmäisenrakkauden nousta
itserakkautesi yläpuolelle.”

(Pyhä Gregorius Nazianzilainen)