Seurakuntalaisena voit olla monin tavoin mukana seurakunnan toiminnassa. Vaikuttamismahdollisuuksia tarjoutuu niin seurakunnan luottamuselimissä kuin vapaaehtoistehtävissä seurakunnan eri alueilla.

Valtuustovaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Jokainen 18 vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen voi asettua ehdolle vaaleissa asuinpaikkaan mukaan määräytyvällä vaalialueella. Äänioikeus on 16-vuotiaalla seurakunnan jäsenellä.

Vaalien jälkeen nimitetään myös seuraavaksi vaalikaudeksi niin seurakunnanneuvosto, lautakunnat kuin toimikunnat. Myös kirkkojen isännöitsijöiden toimet ovat luottamustoimia.

Tutustu seurakunnan päätöksentekoon ja vapaaehtoistoimintaan.