15.12.2017

Laki ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta vahvistettiin tasavallan presidentin esittelyssä 14. joulukuuta.

Äänioikeusikäraja alenee seurakunnanvaltuuston ja kirkkoherran vaaleissa 18 vuodesta 16 vuoteen. Äänioikeusikärajan alentamisen toivotaan edistävän nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa seurakuntien toimintaan ja hallintoon sekä lisätä nuorten kirkollista äänestysaktiivisuutta. Vaalikelpoisuuden ikäraja on edelleen 18 vuotta.

Lisäksi lakimuutos pidentää kirkolliskokouksen toimikauden kolmesta vuodesta neljään vuoteen. Tämä yhdenmukaistaa kirkolliskokouksen toimikauden seurakunnanvaltuustojen toimikausien kanssa.

Lakiin lisätään myös säännökset, jotka koskevat kirkon työnantajaedustajien toimivaltaa kirkon ja seurakuntien työntekijöiden palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa.

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous on hyväksynyt lakiin sisältyvät muutokset.

Laki astuu voimaan 1. tammikuuta 2018.

Asian käsittelyyn voi tutustua kokonaisuudessaan valtioneuvoston verkkosivuilla.

Aiemmin aiheesta

Hallituksen lakimuutosesityksessä ehdotetaan äänestysikärajan alentamista (22.9.)

Kategoriat Ajankohtaista