Järvenpään Ystäväpiirin puheenjohtaja Anja Lindström lempi-ikoninsa Pyhittäjä Serafim Sarovilainen ihmeidentekijä -ikonin äärellä Järvenpään Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen ikonin kirkossa.

16.11.2021

Paljon on saatu aikaan. 1.2.1976 perustetun Pyhän Sergei Hermannin veljeskunta ry:n alaosastona toimivan Järvenpään Ystäväpiirin toimintakertomuksia lukiessa hengästyttää. Tekemisen määrä yllättää. Vuosien varrella on tuettu esimerkiksi Lintulan luostaria, Terijoen ystävyysseurakuntaa ja Viron ortodokseja, autettu kummilapsia Venäjällä ja Keniassa sekä rahoitettu myyjäistuotoin ja lahjoituksin oman kirkon kaunistamista muun muassa vuotuisella ikonin lahjoittamisella pitkäaikaisen puheenjohtajan isä Viktor Porokaran tekemän suunnitelman mukaisesti. Viimeaikaisiin kirkon kunnostushankkeisiin kuuluvat edellisvuonna Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle ja Järvenpään pyhäkölle lahjoitettu uusittu kirkon ulko-ovi Järvenpään pyhäkön 40-vuotisjuhlassa sekä kirkon ikonostaasin kunnostamisen rahoittaminen, minkä Ystäväpiiri hoiti yli 90 %:sti.

Ystäväpiirin toimesta on tehty vuosien varrella vierailuja muiden pyhäköiden temppelijuhliin, luostareihin kotimaassa ja ulkomailla sekä osallistuttu ekumeenisiin tapahtumiin. On järjestetty ikoninäyttelyitä ja kerho- ja opintotoimintaa. Ystäväpiirin toimesta on voitu kokoontua raamattupiiriin, ompelukerhoon, ikonipiiriin ja veljespiiriin sekä saatu kuunnella luentoja ja esityksiä esimerkiksi joulupaastosta ja jouluun valmistautumisesta, pyhiinvaelluksesta Athos-vuorelle, katumuksen ja sairaanvoitelun sakramenteista, kirkonkelloista ja ortodoksisesta vankilatyöstä muutamia mainitakseni. Luennoitsijoina on ollut kirkon työntekijöiden lisäksi myös eri taidealojen edustajia, esimerkiksi kirjailijoita, kuvataiteilijoita ja muusikoita.

Toista kauttaan Järvenpään Ystäväpiirin puheenjohtajana oleva Anja Lindström on ollut mukana Järvenpään Ystäväpiirin toiminnassa melkein heti Järvenpäähän muutostaan 1980-luvun lopulla alkaen. Hän on kantanut vastuuta myös Ystäväpiirin rahastonhoitajana. Sen lisäksi Lindström on Helsingin ortodoksisen seurakunnan ylimmän päättävän elimen, seurakunnanvaltuuston, jäsen toimikaudella 2021–2023. Mitä ajattelee tämä aikaansaava nainen Ystäväpiirin tulevaisuudesta?

– Miten me yhteisönä voisimme uudistua ja nuorentua? Se on päällimmäinen kysymys. Ystäväpiirin jäsenkunnasta suurin osa on yli 70-vuotiaita, kertoo Lindström nykytilanteesta.

Ystäväpiirin puheenjohtaja pohtii mitä se ihmisiä mukaan houkutteleva yhteinen tekeminen voisi olla ja miten se nivoutuisi yhteen seurakunnan toiminnan kanssa. Tätä aihetta on käsitelty myös Ortodoksiviestin toiseksi viimeisessä numerossa 4/2021 artikkelissa Me Teemme sen itse.

– Kyse on vastuun ottamisesta. Siitä, että ihmiset oppisivat ottamaan laajemmin vastuuta omasta yhteisöstään.

– Ja kun kasvamme yhteen, niin silloin tällaisen toiminnan voi sanoa onnistuneen.

Mitä Järvenpään Ystäväpiirin puheenjohtaja ajattelee omasta puheenjohtajuudestaan?

– Puheenjohtajuus on ollut vastuunkantamista, mutta se on minulle aktiivisena ihmisenä luontaista.

Järvenpään Ystäväpiirin 45. vuosijuhlaa vietetään Järvenpään ortodoksisessa kirkossa tulevana, Neitseen Marian temppeliintuomisen juhlan sunnuntaina 21.11.2021.

Pyhäkköyhteisöstä ilmestyy vuonna 2022 dosentti, lukija Petteri Lalun kirjoittama ja Järvenpään Ystäväpiirin julkaisema historiikki.

Ystäväpiirin koosteet alkuvuosilta 1976–1985 ja vuosilta 1986–1995 päättyvät seuraavaan toivotukseen, johon on hyvä yhtyä jatkossakin.

Piirimme toiminnan runsautta näin yhdessä läpikäytyämme syttyköön sydämemme kiittämään Herraa Jeesusta Kristusta, kaiken hyvän Antajaa!
Ilman Hänen siunaustaan ja apuaan kaikki tekemisemme raukeaa tyhjään. Kiittäkäämme myös Jumalan Äitiä.
Hänen Kasanilaisen ikoninsa suoja on ympäröinyt meitä yhdessä ollessamme! Suokoon Jumala meille keskinäistä rakkautta ja sydänten yhteisyyttä, että edelleenkin voisimme yhdessä menestyksekkäästi toimia Hänen kunniakseen!

Teksti ja kuva: Anu Miller
Lähteet: Puheenjohtaja Anja Lindströmin haastattelu 22.10.2021. Aikaisempiin Ystäväpiirin vuosijuhliin yhdistyksen toimintakertomuksista kerätyt koosteet vuosilta 1976–1985 ja 1986–1995 sekä toimintakertomukset vuosilta 2017–2020.

Korjattu 16.11. klo 13.19 Järvenpään Ystäväpiirin historiikki Järvenpään pyhäkköyhteisön historiikiksi, jonka julkaisijana on Järvenpään Ystäväpiiri.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset