27.9.2017

Uspenskin Katedraalikuoro perustettiin vuotta ennen katedraalin valmistumista vuonna 1867. Seurakunta halusi näin varmistaa katedraalin vihkiäisjuhlallisuuksien onnistumisen sekä saattaa kuoron toiminnan hyvään vauhtiin ennen säännöllisen jumalanpalveluselämän alkamista. Kuoron ja kirkkolaulun keskeisyys osana ortodoksista jumalanpalvelusta tiedettiin ja koettiin tärkeäksi jo 150 vuotta sitten.

Kuoron alkuvaiheet

Uspenskin Katedraalikuorossa lauloi ensimmäisinä vuosina kaksitoista laulajaa jalkaväen kirjuri Vasili Stratovin johdolla. Muutaman vuoden kuluttua laulajien määrä nostettiin kuuteentoista. Seurakunnan panostuksesta kuoron toimintaan kertoo muun muassa se, että itse Fredrik Pacius toimi kuoron kouluttajana 1870-luvulla. Uspenskin jumalanpalvelusten kieli oli kirkkoslaavi aina 1990-luvun alkuun asti. Näin ollen myös kuoro lauloi ensimmäiset 123 vuottaan slaavin kielellä.

Kuorotoiminnan haasteet eivät juuri ole muuttuneet vuosikymmenten aikana. 1880-luvulta on säilynyt mainintoja, että kuorolaiset ovat myöhästelleet palveluksista tai peräti jääneet kokonaan pois niistä. Kirkkolaulun aikaa vievään palvelutehtävään sitoutuminen on ollut vaativaa kautta aikojen.

Uspenskin Katedraalikuorolla on ollut historiansa aikana useita johtajia. Pitkäaikaisimpia heistä ovat olleet ensimmäisen johtajan Vasili Stratovin (1867–1889) jälkeen Nikolai Pylev (1914–1940), Pietari Schapovalov (1943–1962) sekä Peter Mirolybov (1966–1989).

Kirkkoslaavista suomen kieleen

Vuonna 1990 Helsingin ortodoksisen seurakunnan jumalanpalveluselämässä tapahtui suuri muutos. Kirkkoslaavinkieliset palvelukset siirrettiin Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon ja suomenkieliset Uspenskiin. Tällöin myös kanttorit ja kuorolaiset vaihtoivat kirkkoja. Muutos oli tarpeen, koska suomenkielisten seurakuntalaisten lukumäärä oli kasvanut selvästi slaavinkielistä väestönosaa suuremmaksi. Siirtymävaiheessa Uspenskin Katedraalikuoroa johti Jyrki Härkönen, joka siis vei kuorolaisensa Kolminaisuuden kirkkoon. Kolminaisuudessa laulaneet suomenkieliset kuorolaiset puolestaan siirtyivät Uspenskiin kanttorinsa Raimo Poreksen johdolla. Kuorojen nimet säilyivät ennallaan, mutta johtajat, laulajat ja laulukieli vaihtuivat.

Kuoron viime vuosikymmenet

Raimo Pores jäi eläkkeelle vuonna 2001 ja vuodesta 2002 vuoteen 2013 Uspenskin Katedraalikuoroa johti Jarmo Lehto. Kuoron nykyinen johtaja Varvara Merras-Häyrynen aloitti tehtävässä vuonna 2013.

Tänä päivänä kuorossa on kolmisenkymmentä laulajaa. Kuoron tehtävänä on huolehtia Uspenskin katedraalin jumalanpalvelusten kirkkolaulusta. Lisäksi kuoro konsertoi säännöllisesti suurelle yleisölle.

Kuoro on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana halunnut tuoda esille suomalaista ortodoksista kirkkomusiikkia esittämällä paljon muun muassa Peter Mirolybovin ja Leonid Bashmakovin tuotantoa. Kuoron juuria slaavinkielisessä kirkkolaulutraditiossa ei ole kuitenkaan unohdettu ja ohjelmistossa on pidetty myös muun muassa Pavel Tshesnokovin, Aleksander Arhangelskin ja Sergei Rahmaninovin musiikkia.

150-vuotisjuhlakonsertti

Uspenskin Katedraalikuoro konsertoi Uspenskin katedraalissa Jumalansynnyttäjän suojeluksen juhlapäivänä sunnuntaina 1. lokakuuta klo 17.

Juhlakonsertissa kuullaan Uspenskin katedraalin yhteisölle ja koko Suomen ortodoksiselle kirkolle rakkaan Kozelshtshanin ihmeitätekevän Jumalanäidin ikonin rukouspalvelus Mikko Sidoroffin uutena sävellyksenä sekä Pavel Tshesnokovin ja Leonid Bashmakovin teoksia.

Kuoroa johtaa Varvara Merras Häyrynen ja solistina laulaa oopperalaulaja Sampo Haapaniemi.

Sydämellisesti tervetuloa juhlimaan 150-vuotiasta Uspenskin Katedraalikuoroa!

Teksti: Varvara Merras-Häyrynen

Kuva: Miro Järnefelt

Lähde: Kirkkomusiikki osana seurakunnallista työtä. Seija Lappalaisen artikkeli teoksessa Ortodoksisuutta eilen ja tänään. Helsingin ortodoksinen seurakunta 1827-2002. Toim. Petri Piiroinen. Helsinki 2002.

Voit tutustua konserttiohjelmaan myös seurakunnan tapahtuma- ja toimintakalenterissa. Konsertti on osa seurakunnan 190-vuotisohjelmaa.

Kategoriat Ajankohtaista