Diakoniatyö on käytännön työtä vanhusten, sairaiden, syrjäytyneiden ja muilla tavoin avun tarpeessa olevien ihmisten parissa. Se on kuuntelemista, sielunhoitoa ja arkista auttamista. Perustehtävänsä toteuttamiseksi diakonia järjestää toimintaa eri ikäryhmille, sekä antaa tarvittaessa aineellista apua, tukea ja neuvontaa.

Tutustua myös sivuston Apua & tukea -osioon.