Kirjaston vanha kokoelma

Kirjaston vanhin kokoelma on pääosin venäjänkielinen. Alunperin kokoelma on käsittänyt ensisijaisesti uskonnollista kirjallisuutta, mutta 1930-luvulta lähtien sitä on jatkuvasti täydennetty myös kulttuurihistoriallisella, yhteiskunnallisella ja jopa poliittisella kirjallisuudella. Kokoelma on täydentynyt vähitellen myös kaunokirjallisuudella.

Ainoa vanhasta kokoelmasta säilynyt luettelo on seurakunnan diakonina vuosina 1926–1958 toimineen M. Tsvetkovin laatima systemaattinen luettelo sidottuna kirjana vuodelta 1938.

Vanhan kokoelman arvokkaimpiin teoksiin kuuluvat muun muassa Moskovan Pyhän Synodin vuonna 1724 painattama Triodion. Kokoelma käsittää 1700-luvun teoksia noin kymmenkunta, joiden joukossa ovat muun muassa Biblija vuodelta 1751, vuosina 1760–1765 painettu Novgorodin arkkipiispan Feofanin Slova i reci, Oktoih vuodelta 1764 sekä historioitsija I. Golikovin historian lähdeteos Dejanija Petra Velikogo vuodelta 1788.

Vanha kokoelma käsittää muun muassa kirkkohistoriaa, kristillistä etiikkaa, dogmatiikkaa, eksegetiikkaa ja hagiografioita. Pyhien isien kirjoitukset ja elämäkerrat ovat hyvin edustettuina. Samoin filosofiset ja yhteiskunnalliset teokset, joissa lähestymistapa on kristillisen kirkon näkökulma, kuuluvat tähän ryhmään.

Hyvä kokoelma teoksia eri luostareista rikastuttaa monipuolista teologista luokkaa. Kokoelmassa on myös joukko mielenkiintoisia pyhiinvaellusmatkakuvauksia, joissa kerrotaan samalla alueen tai paikan historiasta.

Uudemmassa venäläisessä kirjallisuudessa mielenkiintoinen ja huomionarvoinen luokka on emigranttikirjallisuus: Venäjän vallankumousta käsittelevät ja viimeisistä Romanovin suvun hallitsijoista kertovat teokset.

Kirjaston uusi kokoelma

Uuden kokoelman laajuus kasvaa jatkuvasti sekä aiheellisesti että kielellisesti. Teologinen luokka on tässäkin laajin ja käsittelee ortodoksisen teologian ohella myös muita uskontoja sekä yleistä uskontotiedettä ja filosofiaa. Muihin luokkiin sijoittuu humanistisia, yhteiskunnallisia sekä hengellisesti painottuneita kaunokirjallisia teoksia.

Kielijakauma uudessa kokoelmassa on päinvastainen kuin vanhassa: uusi kirjallisuus on selvemmin suomivoittoinen, vaikka venäjänkielistäkin kirjallisuutta pyritään hankkimaan säännöllisesti. Myös ruotsinkielinen uskonnollinen kirjallisuus on jonkin verran edustettuna kirjaston kokoelmissa. Viime aikoina kokoelmia on täydennetty ja täydennetään jatkuvasti ajankohtaisilla englanninkielisillä teoksilla.

Lehtikokoelma

Kirjastossa on myös laaja valikoima ortodoksista aikakausilehdistöä. Vuodesta 1992 lähtien kirjastoon on tilattu kaikki Suomessa ilmestyvät seurakuntalehdet. Kausijulkaisujen joukossa ovat myös kysytyimmät lehdet Ruotsista, Saksasta, Venäjältä ja Yhdysvalloista.