Kuva: Suomen Ekumeeninen Neuvosto

22.4.2023

Juhla lauantaina 29.4.2023 klo 16-18 Temppeliaukion kirkossa (Lutherinkatu 3, Helsinki)

Uskonnonvapaus on merkityksellinen asia kristityille suomalaisessa yhteiskunnassa. Haluamme juhlia uskonnonvapautta suomalaisen uskonnonvapauslain täyttäessä 100 vuotta vuonna 2023.

Suomalaiset ja kristilliset arvot ovat uskonnonvapauden taustalla. Paikallaan on myös tarkastella uskonnonvapautta vähemmistöjen näkökulmasta Suomessa ja eurooppalaisesta näkökulmasta. Vapaus uskoa puuttuu suuresta osasta maailmaa.

Ohjelma

16.00 Finlandia-hymni, Fanni Lehto
Tervetulosanat, kirkkoherra Hilkka Niemistö (Töölön
ev.-lut. seurakunta)
Alkusanat, Kirsi Rothfors (SEA) & Mayvor Wärn-Rancken
(SEN)
16.15 Raamatun luku ja rukous, Timo Keskitalo (SLN)
16.20 Ylistys: Northwind
16.40 Puhe: piispa Bo-Göran Åstrand (ev.-lut.)
17.00 Rukous Suomen puolesta ja kiitos, että saamme vapaasti uskoa, Ari Korolainen (vap.) & Stefan Sigfrids (hel.)
17.10 Puhe: Isä Heikki Huttunen (ort.)
17.25 Musiikki: Jukka Leppilampi ja Tove Wingren
17.45 Puhe: pastori Marjan Roayaii (met.)
18.00 Isä meidän -rukous
18.05 Virsi 170: Jumala ompi linnamme, Fanni Lehto
18.10 Päätössanat, Kirsi Rothfors & Mayvor Wärn-Rancken
18.15 Herran siunaus, piispa Bo-Göran Åstrand
Evenemanget är tvåspråkigt. (svenska nedan)

Vapaa pääsy.
Kolehti kannetaan ovella Open Doors -järjestölle.
Tervetuloa!
Tilaisuuden järjestävät Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Evankelinen Allianssi ja Suomen
Lähetysneuvosto.
***

FRIHET ATT TRO – RELIGIONSFRIHETEN 100 ÅR

Fest lördagen 29.4.2023 kl. 16-18 i Tempelplatsens kyrka (Luthergatan 3, Helsingfors)
Religionsfriheten är en viktig fråga för kristna i det finländska samhället. Vi vill fira religionsfriheten när den finska religionsfrihetslagen fyller 100 år 2023. Finska och kristna värderingar ligger till grund för religionsfriheten. Det är också lämpligt att betrakta religionsfriheten ur minoriteternas perspektiv i Finland och ur ett europeiskt perspektiv. Trosfrihet saknas i stora delar av världen.

*Program*

16.00 Finlandia-hymnen, Fanni Lehto
Välkomstord, Hilkka Niemistö, kyrkoherde (Töölö finska ev.luth. församling)
Inledningsord, Kirsi Rothfors (SEA) & Mayvor Wärn-Rancken (ERF)
16.15 Bibelläsning och bön, Timo Keskitalo (SLN)
16.20 Lovsång: Northwind
16.40 Tal: Biskop Bo-Göran Åstrand (ev.luth.)
17.00 Bön för Finland och tack för friheten att tro, Ari Korolainen (vap.) & Stefan Sigfrids (pingst)
17.10 Tal: Fader Heikki Huttunen (ort.)
17.25 Musik: Jukka Leppilampi och Tove Wingren
17.45 Tal: pastor Marjan Roayaii (met.)
18.00 Fader vår-bönen
18.05 Psalm 154: Vår Gud är oss en väldig borg, Fanni Lehto
18.10 Avslutande ord, Kirsi Rothfors & Mayvor Wärn-Rancken
18. 15 Herrens välsignelse, biskop Bo-Göran Åstrand
Evenemanget är tvåspråkigt. Kollekten till förmån för Open Doors uppbärs vid dörrarna.
Välkommen!
Evenemanget arrangeras av Ekumeniska Rådet i Finland (ERF), Suomen Evankelinen Alianssi (SEA) och Finska missionsrådet (SLN).