15.12.2017

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen torstaina 14. joulukuuta.

Valtuusto toimitti kokouksessaan avoinna olevien papin toimien vaalit. Itä-Helsingin alueen Myllypuron toimintakeskuksen papiksi valittiin pastori Joosef Vola ja seurakunnan nuorisopapin toimeen pastori Sergei Petsalo.

Lisäksi valtuusto hyväksyi valtuuston, neuvoston ja kiinteistölautakunnan päivitetyt työjärjestykset sekä seurakunnan päivitetyn taloussäännön. Valtuusto hyväksyi myös hallinnon ja kiinteistötoimen lisäbudjettiesitykset vuodelle 2017.

Valtuusto myönsi kokouksessaan myös eron valtuutettu Soili Penttoselle, sillä hän on muuttanut pois seurakunnan alueelta. Hänen tilalleen seurakunnanvaltuustoon nousee Ritva Bly Helsingin vaalialueelta.

Kokouksessa jätettiin myös valtuustoaloite. Valtuutettu Petteri Lalun jättämä aloite koski seurakunnan hallinnon kehittämistä. Valtuusto käsittelee aloitetta seuraavassa kokouksessaan.

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla.


Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana.

Tutustu tarkemmin seurakunnan päätöksentekoon ja hallintoon.

Kategoriat Ajankohtaista