14.5.2020

Seurakunnanvaltuusto kokoontui ensimmäiseen sääntömääräiseen kokoukseen eli tilinpäätöskokoukseen 14.5.

Valtuusto hyväksyi ja vahvisti seurakunnan vuoden 2019 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen. Lisäksi valtuusto hyväksyi ja vahvisti myös erillisrahastojen tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

– Vuoden 2019 merkittävin päätös oli tehdä yhdistymissopimukset Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien kanssa. Osana koko kirkkoa koskevaa rakenneuudistusta myös Helsingin seurakunta on luomassa uutta: rakenteet ja hallinto kevyemmäksi, jotta henkilöresursseja kohdentuu perustehtävään eli seurakuntalaisten palvelemiseen, linjaa kirkkoherra Markku Salminen.

– Taloudelliseen tilanteeseen viime vuonna vaikutti myönteisesti hyvä verokertymä ja satunnaiset tuotot. Seurakuntalaisten monipuolinen palveleminen on edellytys sille, että verotulot pysyvät keskeisenä tulovirtana.

– Kirkkoherrana kiitän niin työntekijöitä kuin luottamushenkilöitä panoksesta seurakuntalaisten hyväksi vuonna 2019. Erityisesti mielessämme ja rukouksissamme oli ja on edelleen kaikki seurakuntalaiset. Eri puolilla laajaa aluetta asuville ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville tarjoaa seurakunta merkityksellistä sanomaa ja toimintaa. Yhdessä on vastuumme luoda kaikille kokemus siitä, että kyse ei ole vain kauniista sanoista vaan toiminnallamme myös tarkoitamme sitä, muistuttaa isä Markku Salminen.

 

Lisäbudjetit hyväksyttiin yksimielisesti – keskustelua Unioninkatu 39 kiinteistön selvityksestä

Kokouksessa kiiteltiin sitä, että seurakunta on tullut vuokratulojen osalta joitakin koronaviruspandemian vuoksi taloudellisesti kärsineitä yrittäjiä vastaan ja myöntänyt vuokra-alennuksia huhtikuun ja toukokuun osalta. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti neuvoston esityksen mukaisesti poikkeustilanteen vaatimat lisäbudjetit.

Keskustelua kokouksessa herätti erityisesti Unioninkatu 39 kiinteistön selvityksen toteuttaminen. puolueettomasti niin, että kaikki kiinteistön tulevaisuutta koskevat vaihtoehdot punnitaan tarkkaan ja objektiivisesti. Valtuusto myönsi yksimielisesti seurakunnalle 50 000 euron lisäbudjetin selvityksen tekemiseen, jonka edellinen valtuusto on 20.12.2019 määrännyt toteutettavaksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Sen sijaan enemmistö valtuutetuista ei halunnut erillistä neuvoston esittämää ohjausryhmää hakesuunnitelman läpiviemiseksi.

Valtuuston pöytäkirja allekirjoitetaan 15.5. ja julkaistaan tämän jälkeen seurakunnan internetsivuilla.

Kokous pidettiin koronaviruspandemian rajoituksien vuoksi etänä, ja sitä pystyi seuraamaan Teams-sovelluksella. 


Seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa. Valtuuston jäsenet valitaan vaalilla, ja kausi on neljän vuoden mittainen. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevään kokous on tilinpäätöskokous ja syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana. Tutustu tarkemmin seurakunnan päätöksentekoon ja hallintoon.

 

Kategoriat Uutiset