Kokouksessa tehtiin monia merkittäviä linjauksia seurakunnan talouden ja toiminnan osalta. Kuvassa valtuuston puheenjohtajan käyttämä nuija. Kuva: Vlada Wahlstén

11.11.2022

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuusto kokoontui toiseen sääntömääräiseen kokoukseen 10. marraskuuta päättämään vuoden 2023 budjetista.

Kokouksessa tehtiin lukuisia merkittäviä linjauksia tulevalle vuodelle sekä toimintakaudelle.

 

Korotuksia hautojen hintoihin, hoitomaksuihin ja hautaukseen liittyviin maksuihin

Valtuusto päätti korottaa hautojen, hoitomaksujen ja hautaukseen liittyviä maksuja kuudella prosentilla vuoden 2022 tasosta. Neuvosto oli esittänyt  valtuustolle kolmen prosentin korotusta, mutta valtuusto katsoi sen riittämättömäksi.

 

Veroprosentti säilyy ennallaan

Valtuusto vahvisti tulevan vuoden veroprosentin. Neuvoston esityksen mukaisesti veroprosenttiin ei tule korotuksia, vaan se pysyy nykyisessä 1,8 veroprosentissa.

Kokouksessa päätettiin toteuttaa ensi vuonna selvitys, jossa selvitetään vuodesta 1995 alkaen tapahtunutta sekä toiminnan että resurssien käytön eli kulujen kasvua ja niiden kerrannaisvaikutusta sekä luodaan suunnitelma seurakunnan talouden kestävästä kehityksestä.

 

Seurakunnan toiminnan- ja taloudensuunnitelma sekä tekemisen suunnitelma ja talousarvioesitys hyväksyttiin – ei suoria leikkauksia henkilöstökuluissa

Kokouksessa hyväksyttiin seurakunnan toiminnan- ja taloudensuunnitelma vuosille 2023-2025 sekä seurakunnan tekemisen suunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.

Suunnitelmiin ja talousarvioon tehtiin kuitenkin joitakin muutoksia ja kokouksessa käytiin keskustelua seurakunnan painopistealueista tulevalla toimintakaudella. Valtuusto muun muassa varasi varat Uspenskin katedraalin suorien verkkolähetyksien suoratoiston jatkamiseen.

Neuvoston esittämät säästöt peruttiin kaikista keikka- ja sijaispalkoista sekä kerho- ja leiripalkkioista. Samoin neuvoston esitykset leikkauksista tilavuokriin eivät tulleet hyväksytyiksi. Leikkauksen kohdennettiin sen sijaan aineisiin ja tarvikkeisiin maltillisesti siten, että talousarvioon jäi kuitenkin leikkausten jälkeen vielä 10 %:n korotus edellisvuoden talousarvioon verrattuna. Aineet ja tarvikkeet kustannuspaikka pitää sisällään muun muassa veden, sähkön, lämmityksen ja ruokatarjoilutarvikkeet.

Valtuusto varasi uutena 35 000 euron määrärahan valtuuston ja neuvoston asiantuntijapalveluihin, jota valtuuston puheenjohtaja ja neuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja voivat käyttää luottamushenkilöiden tarpeisiin koulutukseen, konsultointi- ja muihin asiantuntijapalveluihin sekä esimerkiksi sihteeripalveluihin.

Kokouksessa hyväksyttiin neuvoston esityksen mukaisesti Uspenskin katedraalin sähkösaneerauksen lisäbudjetti.

 

Henkilövalintoja: puheenjohtajana jatkaa Jefim Brodkin

Valtuusto myönsi Soili Penttoselle eron valtuuston jäsenyydestä ja kutsui tilalle Helsingin vaalialueen toisen varajäsenen, Maria Mountrakin. Mountraki on myös seurakunnanneuvoston jäsen.

Valtuuston puheenjohtajaksi vuodelle 2023 valittiin  nykyinen puheenjohtaja Jefim Brodkin, ja varapuheenjohtajaksi Ritva Bly ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Elina Palola.

Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Jefim Brodkin (keskellä) ja varapuheenjohtajana Ritva Bly (vas.) sekä Elina Palola (oik.). Kuva: Vlada Wahlstén

 

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla.

 

Kokouksen asialistaan voi tutustua tästä. 

Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana.

Seurakunnanvaltuuston valtuustokausi on neljä vuotta. Puheenjohtajien toimikausi kestää kerrallaan yhden vuoden. Valtuuston puheenjohtajan vaalin vahvistaa hiippakunnan piispa.

Tutustu tarkemmin seurakunnan päätöksentekoon ja hallintoon


 

Korjattu 21.11.: Uutista korjattiin 11.11. siten, että poistettiin lause, joka viittasi siihen, että leikkaukset olisi kohdennettu sähköön ja kaukolämpöön ja että nämä olisivat eri kustannuspaikalla kuin leikkauksien kohteena olevat aineet ja tarvikkeet. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan sekä sähkö että kaukolämpö sisältyvät maltillisten leikkauksien kohteena olevaan kustannuspaikkaan Aineet ja tarvikkeet. Säästöjä ei kuitenkaan kohdenneta pääsääntöisesti juuri sähköön ja kaukolämpöön. 

Korjattu 11.11.: Korjattu tieto, mihin valtuuston varaama 35 000 euron määräraha kohdennetaan.