Yleistetoksia ortodoksisuudesta

Kirkon historia – ortodoksin käsikirja. Tapani Kärkkäinen. 
Yleiskuva kirkon historiasta, painopiste idän kirkon historiassa.

Lasin hämäryys. Ajatuksia ortodoksisesta hengenelämästä. Äiti Tekla.
 Eräänlainen Matteuksen evankeliumin kommentaari, joka samalla valottaa ortodoksisen uskon useita eri osa-alueita kriittisesti ja tuoreesti.

Miten uskomme. Arkkipiispa Paavali.
 Rukouselämään ja liturgiaan keskittyvä teos. (Painos loppu, saatavissa kirjastoista)

Ortodoksinen etiikka ja dogmatiikka. Eettisen ajattelun ja opillisen perinnön rikkautta ortodoksisessa kirkossa. Jyrki Härkönen.
 Pyrkii antamaan eväitä ortodoksisen ihmiskuvan kautta eettisten kysymysten pohdintaan.

Ortodoksinen kirkko Suomessa. Toim. isä Ambrosius ja Markku Haapio. Kattava ja perusteos ortodoksisen kirkon historiasta, teologiasta, elämästä ja kulttuurista. (Painos loppu, saatavissa kirjastoista)

Ortodoksinen sanasto. Arkkimandriitta Arseni.

Ortodoksinen tie. Kallistos Ware.
 Teologinen ja hengellinen johdatus ortodoksiseen uskoon.

Uskon mysteeri. Pappismunkki Ilarion. 
Tiivistetty johdatus ortodoksisen uskon rikkauteen.

Hengellinen elämä, rukous ja kilvoittelu

Abba Doroteoksen 12 opetuspuhetta.

Apostoliset isät. 
Kokoelma ensimmäisellä vuosituhannella syntyneitä kristillisiä kirjoituksia, joissa apostolisen ajan kirkon elämä ja opetus nousevat vahvasti esille. Kokoelman teksteistä osa on samalta ajalta kuin Uuden testamentin nuorimmat osat.

Autiomaan haaste. Metropoliitta Stefanos. 
Katsaus autiomaaisien kilvoitteluperinteeseen ja Jeesuksen rukoukseen.
Gerontikon eli pyhien vanhusten sanomaa.

Elämänpuun siimeksessä: ortodoksisia ajatuksia ja isien opetuksia. Petri Piiroinen.

Elävä rukous. Metropoliitta Anthony Bloom.

Erämaan hengelliset puutarhat. 
Kokoelma ensimmäisinä vuosisatoina eläneiden erämaakilvoittelijoiden lyhyitä opetuslauseita.

Filokalia I-V. 
Ortodoksisen mystiikan ja hengellisyyden kuuluisin tuotos.

Jeesuksen rukous. Igumeni Hariton. 
Ortodoksisen rukouskirjallisuuden klassikko.

Jumala on kanssamme. Igumeni Nikon. 
Omana aikanamme eläneen hengellisen ohjaajan kirjeitä ihmisille erilaisissa elämäntilanteissa.

Jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos.

Jumalanäidin puutarha. 
Kuvaus Athos-vuoren kilvoitteluelämästä.

Katumuksesta. Ioann Krestjankin. 
Hengellisen ohjaajan opetuspuheita katumuksen sakramenttiin valmistautuvalle.

Kallisarvoinen helmi. Sergei Hackel. 
Äiti Maria Skobtsovan elämäkerta.

Kirjeitä nunnakokelaalle. Igumenia Taisia. 
Kirjeitä nunnakokelaalle luotarielämän tärkeimmistä velvollisuuksista.

Kilvoittelija. 
Kokoelma kirjoituksia kilvoituselämästä ja rukouksesta.

Kirkas pimeys -kirjeitä. Äiti Maria Normanbylainen.

Mitä on hengellinen elämä? Piispa Feofan Erakko.

Nimen voima. Kallistos Ware. 
Kirja Jeesus-rukouksesta.

Pyhityksen tie. Konstantinos Kavarnos.

Pyhittäjä Serafim Sarovilainen. Elämäkerta ja hengelliset ohjeet.

Pyhä Henki kristityn elämässä. Kallistos Ware.

Pyhän Basileios Suuren opetuspuheita.

Rukouksesta. Arkkimandriitta Sofroni Saharov. 
Kirja kristillisen rukouksen luonteesta, Jeesuksen rukouksesta ja ortodoksisesta kilvoitteluelämästä.

Rukouskoulu. Metropoliitta Anthony Bloom.

Rukouksen valaisema tie. Nunna Kristoduli.

Rukouksen virta. Nunna Kristoduli. 
Elämänvoimaa rukouksesta ja hiljaisuudesta.

Sielun lääke. Luostarien vuosisataista viisautta. Nunna Kristoduli.

Suuri paasto. Alexander Schmemann. 
Mainio johdatus pääsiäistä edeltävän paaston liturgiseen ja hengelliseen elämään.

Synaksarion. Pyhien elämäkertoja. Kuukausittainen sarja pyhien elämäkerroista.

Tuhlaajapojan paluu. Metropoliitta Anthony Bloom.

Vaeltajan kertomuksia. 
Tuntemattomaksi jääneen kirjailijan kertomus Jeesus-rukouksen oppimisesta.

Valamon vanhuksen kirjeitä. 
Yksinkertaista ja syvää opetusta hengellisestä elämästä.

Sakramenteista ja liturgisesta elämästä

Avioliitto. Ortodoksinen näkökulma. John Meyendorff.

Kaste ja katumus. Arkkipiispa Paavali ja Matti Sidoroff.

Kruunaa heidät yhdeksi. 
Avioliittoa käsittelevä artikkelikokoelmateos.

Liturgian elämästä. Petri Piiroinen.

Maailman elämän edestä. Aleksander Schmemann.

Matka tuonilmaisiin. Ortodoksinen hautauskirja. Toim. Matti Sidoroff.

Paluu. Arkkimandriitta Nektarios Andonopoulos.
Kuvaus mielenmuutoksen, katumuksen ja ehtoollisen yhteydestä kristityn elämässä.

Tie ylösnousemukseen. Suuren paaston ja pääsiäisen sanoma. Munkki Serafim. 
Matkaopas suureen paastoon ja pääsiäiseen.

Uskon pidot. Arkkipiispa Paavali. 
Monipuolinen ja selkeä johdatus liturgiajumalanpalvelukseen, ehtoollisen toimittamiseen ja viettämiseen.

Teologiasta

Bysantin teologia. John Meyendorff.

Bysanttilainen ajattelu. Konstantinos Kavarnos.

Kätketty aarre. Äiti Maria Normanbylainen. 
Ortodoksisen apofaattisen teologian sovellus.

Sisäinen valtakunta. Kallistos Ware. 
Kokoelma piispa Kallistoksen artikkeleita ortodoksisesta elämästä ja teologiasta.

Raamattu ortodoksisessa kirkossa. Matti Sidoroff.

Tutustu seurakunnan kirjaston kokoelmaan ja sähköiseen tietokantaan.