Mikäli apulaispiispan vaali toteutuu, se on määrä toimittaa torstaina 28. marraskuuta Valamon luostarin pääkirkossa kello 9 alkavan liturgian jälkeen. Kuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

20.11.2019

Suomen ortodoksinen kirkko on julkaissut tiedotteen, jossa kerrotaan Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksessa käsiteltävistä asioista. Nelipäiväinen kirkolliskokous kokoontuu Valamon luostarissa 25.–28. marraskuuta 2019.

Tuleva kirkolliskokous on erityisen merkittävä sikäli, että sen aikana tehdään kauaskantoisia kirkon rakenteeseen ja hallintoon liittyviä linjauksia. Hallinnonuudistuksen myötä seurakuntia halutaan yhdistää niin, että nykyisten 21 seurakunnan sijaan Suomessa toimisi yhdeksän ortodoksista seurakuntaa kolmessa hiippakunnassa. Tämä on tavoitteena vuoden 2021 alusta.

Seurakuntalaisia kiinnostanevat lisäksi talous-, kiinteistö- ja tiedotustoimintojen keskittämistä koskevat asiat. Näitä käsitellään kirkon toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Tiedotuksen osalta on vireillä mm. hanke nykyisten seurakuntalehtien korvaamisesta kirkon kustantamalla valtakunnallisella lehdellä. Myös tämä hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 alusta lähtien.

Apuna hallinnossa ja palveluksissa

Helsingin alueen näkökulmasta erityisen kiinnostava asia lienee asialistalla oleva apulaispiispan vaali. Kirkollishallitus esittää, että kirkolliskokous valitsee kirkkoon apulaispiispan, jonka sijoituspaikkana olisi Helsingin hiippakunta. Uusi apulaispiispa toimisi arkkipiispan ohjauksessa kirkkoherrojen tukena niin hallinnonmuutosprosessissa kuin seurakuntien jumalanpalveluselämässäkin.

Apulaispiispan vaalin ehdokkaista keskustellaan tiistaina 26.marraskuuta suljetussa täysistunnossa. Jos vaali päätetään toimittaa, piispainkokous suorittaa ehdollepanon heti keskustelun jälkeen. Tieto ehdokkaista julkaistaan välittömästi kirkon sivuilla (www.ort.fi).

Mikäli apulaispiispan vaali toteutuu, se on määrä toimittaa torstaina 28. marraskuuta luostarin pääkirkossa kello 9 alkavan liturgian jälkeen. Suljetussa lippuäänestyksessä ovat äänioikeutettuja kirkolliskokousedustajat. Vaalin tulos julkistetaan välittömästi, noin kello 12.30. Mikäli apulaispiispaksi valittu on paikalla luostarissa, hän on tämän jälkeen haastateltavissa luostarin kulttuurikeskuksessa noin klo 13 alkaen.

Kirkolliskokouksen täysistunnot striimataan suorana lähetyksenä kirkon sivuille (www.ort.fi) tiistain suljettua täysistuntoa lukuun ottamatta. Jokaisesta täysistunnosta julkaistaan myös uutinen kirkon etusivulla välittömästi istunnon päätyttyä. Seuraavan täysistunnon alkamisaika ilmoitetaan aina uutisen lopussa.

Lähteet: Suomen ortodoksinen kirkko / Maria Hattunen, STT, Helsingin Sanomat

Kategoriat Uutiset