Risto Nordell

Espoo ja Kauniainen - vaalialue 4

Ehdokkaan numero: 17

Toimittaja

EI NYKYINEN VALTUUTETTU

  1. Olen aktiivinen kirkossakävijä ja Ortodoksiviestin avustaja. Luottamustoimia: seurakunnanneuvoston jäsen 2015–2019, Valamon ystävien pj. 2014–2017, kirkolliskokousedustaja vuodesta 2015 lähtien.
  2. Suurin osa resursseista on kohdennettava perustoimintaan eli aktiiviseen jumalanpalveluselämään. On huolehdittava korkeatasoisesta kirkkomusiikista. Lisää avoimuutta seurakunnan hallintoon.
  3. Vankan tuntemuksen kirkon hallinnosta niin seurakunnan kuin koko kirkonkin tasolla. Avoimuutta, rohkeaa päätöksentekokykyä, laajan kontaktiverkon ja viestinnällistä osaamista ja ideointia.
Risto Nordell
Jaa ehdokas