Pertti Juntunen

Länsi-Uusimaa ja Kirkkonummi - vaalialue 5

Ehdokkaan numero: 31

Hankepäällikkö

EI NYKYINEN VALTUUTETTU

1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?

Toimin lukijana Nummelan rukoushuoneella. Olen Vihdin-Nummelan ortodoksisessa yhdistyksessä johtokunnassa ja rukoushuoneen teknisenä isännöitsijänä.


2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.

Lakeja, sääntöja ja määrayksiä tulee noudattaa. Omassa työssäni olen menestynyt hyvin tätä ohjenuoraa noudattaen.


​3. Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?

Seurakunnalla on paljon kiinteistöjä ja rakennusalalla pitkään toimineena minulla on laaja kokemus rakennuksiin ja niiden ylläpitoon liittyviin toimintoihin.

Pertti Juntunen
Jaa ehdokas