Kontkanen, Mika

Helsinki - vaalialue 1

Ehdokkaan numero: 6

Projektipäällikkö

NYKYINEN VALTUUTETTU

  1. Toisen kauden seurakuntavaltuuston jäsen. Kiinteistölautakunnan jäsen kolmatta kertaa. Vapaaehtoitoimintaa kirjastomme parissa.
  2. Ortodoksisen identiteetin vahvistaminen nuorten ja maahanmuuttajataustaisten seurakuntalaisten parissa. Kiinteistöjen tuottavuuden varmistaminen. Aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön suojelu.
  3. Toisen valtuustokauden jälkeen olen valmiimpi, halukkaampi ja osaavampi reagoimaan käsiteltäviin asioihin. Päivätyöni kiinteistöjen parissa antaa vahvan näkemyksen myös seurakunnan
  4. kiinteistöasioihin.
Kontkanen, Mika
Jaa ehdokas