Uspenskin katedraalin ikonostaasin suunnitelma 1868. Schraderin puuveistämö, Pietari.

12.10.2018

Uspenskin katedraalin ystävät ry on aloittanut varainkeruun kirkon ikonostaasin korjauksen tueksi. Yhdistyksellä on pitkä historia katedraalin ja sen kunnostusten hyväksi tehdystä työstä, alkaen taannoisesta kupolien kultauksesta.

Helsingin ortodoksinen seurakunta käynnisti Uspenskin ikonostaasin korjaus- ja konservointityöt kuluvan vuoden alussa. Tähän mennessä on korjattu muun muassa ikonostaasin pyhän portin ovia ympäristöineen. Samoin ikonien konservointi on aloitettu Valamon konservointilaitoksessa.

Korjaushanke kestää useita vuosia ja sitä varten on saatu varoja kirkon keskushallinnolta. Uspenskin katedraalin ystävät ry tekee yhteistyötä seurakunnan kanssa varainkeruussa ikonostaasin rungon ja ikoneiden korjaamiseksi.

– Yhdistyksen ja seurakunnan välillä on jatkuvaa dialogia. Kun selvisi, ettei keskushallinnolta saatava avustus tule riittämään, aloimme valmistella varainkeruuta ikonostaasin hyväksi, sillä seurakunta ei voi toimia rahankerääjänä, kertoo Uspenskin ystävät ry:n puheenjohtaja Renja Suominen-Kokkonen.

Kirkkoherra Markku Salminen kertoo, että kunnostusprojekti tarvitsee välttämättä ulkopuolista tukea.

– Olemme tyytyväisiä kirkollishallituksen myöntämään tukeen, mutta tästä eteenpäin Uspenskin ystävien keräys on keskeinen seurakunnan oman rahoituksen ohella. Kirkkoherrana arvostan yhdistyksen ja seurakunnan välistä hyvää vuorovaikutusta: toimimme eri roolista käsin samansuuntaisesti samaa tavoitetta kohden, Salminen kiittelee.

Vuosien mittaan ikonostaasin rungon kultaus on kärsinyt, ja hienovaraiset puuleikkaukset ovat ahkeran käytön myötä kuluneet, jopa osin rikkoutuneet. Suuret öljyvärein maalatut ikonit ovat tuohusten savusta menettäneet väriloistoaan, ja ikonostaasin rungon liikkumisen takia maalauskankaat ovat löystyneet.

Syksyn aikana avataan verkkosivut, joiden kautta voi myös tehdä lahjoituksen ikonostaasin korjauksen hyväksi. Keräykseen voi osallistua myös Uspenskin katedraalissa, jossa on keräyslippaat.

– Nyt käynnistyneessä Uspenskin ystävien keräyksessä voivat ihmiset ja yhteisöt olla mukana säilyttämässä arvokasta yhteistä kulttuurihistoriaamme, joka on samalla elävää traditiota. Kirkossa rukoillaan aina kirkon kaunistajien puolesta: keräyksessä on nyt yksi mahdollisuus liittyä siihen joukkoon, Salminen sanoo.

Katajanokalla sijaitseva Uspenskin katedraali on Helsingin ortodoksisen seurakunnan ja koko Suomen ortodoksisen kirkon pääkirkko. Kirkon 150-vuotias ikonostaasi on suunniteltu Pietarissa vuonna 1868 ja se on suojeltu vuonna 1985.

Teksti: Mirva Brola

Kuva: Jussi Tiainen

Lue lisää Uspenskin katedraalin ikonostaasin korjaushankkeesta


Lahjoita ikonostaasin hyväksi

Uspenskin katedraalin ystävät ry on saanut poliisihallitukselta valtakunnallisen keräysluvan (Ahvenanmaata lukuun ottamatta) Uspenskin katedraalin ikonostaasin korjaamisen hyväksi ajalle 1.9.2018–31.8.2019. Rahankeräyslupa 29.3.2018, lupanro RA/2018/346.

Syksyn aikana avataan keräyssivusto, mutta voit tehdä lahjoituksen jo nyt!

Lahjoitustilin numero: FI78 1544 3000 0595 22 (viitenumero 2244)

Voit myös tukea korjausta ostamalla postikortteja, joiden aiheena on pietarilaisen Schraderin puuveistämön suunnittelema ikonostaasin runko vuodelta 1868. Kortteja on myynnissä esimerkiksi Uspenskin katedraalissa.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset