Pyhän Kolminaisuuden kirkon lähikuva.

10.9.2020

10.9. arkkipiispa Leo julisti hakuun Helsingin ortodoksisen seurakunnan venäjänkielisen papin toimen.

Tehtävä täytetään 1.11.2020 lukien.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on Helsingin Pyhän Kolminaisuuden kirkko.

Työssä tarvitaan aloitekykyä, erinomaisia vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja suunnitelmallisuutta. Toimeen valittavalta edellytetään venäjän kielen taito ja kykyä toimittaa jumalanpalveluksia kirkkoslaaviksi.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävä on otettava vastaan 1.11.2020 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on toimitettava Helsingin hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa 30.09.2020 klo 17:00 mennessä joko henkilökohtaisesti tai postin välityksellä Arkkipiispan kansliaan (Liisankatu 29 A 8, 00170 Helsinki) tai sähköisesti osoitteeseen helsingin.hiippakunta@ort.fi.

 

Kategoriat Uutiset