Diakoniatyöntekijä kohtaa ja auttaa eri elämäntilanteissa. Kuvituskuva: Africa Studio

20.9.2022

Helsingin ortodoksinen seurakunta julistaa haettavaksi diakoniatyöntekijän toimen.

Diakoniatyöntekijän tehtäviin kuuluvat muun muassa koti- ja laitoskäynnit, puhelin- ja alueelliset päivystykset sekä muut kohtaamiset. Tiimin ja työntekijöiden vastuulla ovat lisäksi työalan järjestämät retket, retriitit, leirit, kerhot, alueelliset merkkipäiväjuhlat,  ja aineelliseen auttamiseen liittyvä valmistelu sekä päätöksenteko. 

Diakoniatyöntekijä toimii osana seurakunnan monialaista diakoniatiimiä. Tiimin tehtävänjaossa pyritään huomioimaan valittavan osaamisen vahvuudet. Tiimin kesken sovitaan työntekijöiden alueellisesta vastuusta.  

Valittavalta edellytetään soveltuvuutta, yhteistyökykyä ja selviytymistä itsenäisestä työskentelystä. Tukena ja apuna työssä on monialainen tiimi, mahdollisuus ryhmätyönohjaukseen sekä työkykyä ylläpitävään koulutukseen.

Toimeen hakijan tulee olla ortodoksisen kirkon jäsen. Toimeen valittavalla odotetaan sosiaali- (AMK) tai terveydenhuoltoalan (AMK) tutkintoa. Myös muu työalaan liittyvä ja soveltuva tutkinto voidaan ottaa huomioon. Ukrainan- tai venäjänkielen osaaminen sekä diakoniaan liittyvä aiempi työkokemus voidaan myös katsoa eduksi.

Palkkauksessa noudatetaan Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Toimi kuuluu palkkaryhmään 3, jonka lähtöpalkka on 1.5.22 alkaen 2449,16e. Tehtävä täytetään 1.1.2023 alkaen.

Lisätietoja antavat diakoniatyöstä hallinnollisesti vastaava pappi, rovasti Teo Merras, teo.merras@ort.fi tai diakonian esihenkilö, ylidiakoni Juha Lampinen, juha.lampinen@ort.fi.

Hakemuksen pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi. Viestin otsikoksi laitetaan ’Diakoniatyöntekijä’. Hakemusten on oltava perillä 23.10.2022 klo 14 mennessä. 

Seurakunnan diakoniatiimi tapasi Tallinnan ja Viron metropoliitta Stefanosta toukokuussa 2022.

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!


Diakoniatyö on lähimmäisen auttamista ja kohtaamista eri elämäntilanteissa. Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa on Suomen ortodoksisen kirkon mittavin diakoniatiimi. Siihen kuuluu kaikkiaan kuusi työntekijää, jotka toimivat Suomen suurimmassa ortodoksisessa seurakunnassa, jonka toiminta ulottuu aina Hangosta Heinolaan ja Lahteen saakka. Kaikkiaan Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan kuuluu  44 kuntaa ja 21 pyhäkköä. Kolmannes Suomen ortodokseista asuu Helsingin seurakunnan alueella. Lisätietoa: www.hos.fi/apua-tukea