22.9.2023

Helsingin ortodoksinen seurakunta hakee kasvatustyöntekijää määräaikaiseen toimeen. Kyseessä on toimivapaan sijaisuus 29.2.2024 saakka.

Kasvatustyöntekijä toimii osana seurakunnan moniammatillista kasvatustiimiä. Tehtävään kuuluu tiimityön lisäksi itsenäistä työskentelyä ja suunnittelua. Tehtävä painottuu uskonnonopetukseen sekä aikuiskasvatukseen liittyvien tehtävien toteutukseen. Keskeisiä tehtäviä ovat kouluyhteistyö ja koulujen ortodoksisen uskonnonopetuksen tukeminen. Aikuiskasvatuksen tehtäviin kuuluvat aikuisharrastepiirien toimintojen koordinointi sekä muut aikuiskasvatukseen liittyvät tehtävät.

Hakijalta edellytämme aikuiskasvatukseen soveltuvaa koulutusta, opettajapätevyyttä tai muulla tavalla hankittua hyvää aikuispedagogiikan hallintaa. Tehtävän luonteen vuoksi työntekijän tulee olla ortodoksisen kirkon jäsen. Hakijalta edellytetään lisäksi soveltuvuutta tehtävään sekä erinomaisia yhteistyötaitoja.

Palkkauksessa noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Haettava toimi kuuluu ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen vaativuusryhmään 3.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 16.10.2023 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi. Muualle tulleita hakemuksia ei huomioida.

Tehtävän aloituksen toivotaan tapahtuvan mahdollisimman nopeasti. Mahdolliset toimeen liittyvät kysymykse: Kasvatuksen esimies Petri Korhonen: petri.korhonen@ort.fi puh. 050 4096267