”Rakenneuudistuksen tavoite on, että seurakuntalaisen näkökulmasta ei tapahdu valtavia muutoksia", kirkkoherra Markku Salminen sanoo. Kuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

28.12.2020

Vuoden 2021 alussa Helsingin, Lahden ja Hämeenlinnan ortodoksiset seurakunnat yhdistyvät virallisesti Helsingin ortodoksiseksi seurakunnaksi.

Yhdistyneessä Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa tulee olemaan lähes 23 000 jäsentä, joten se on väkimäärältään suurin kirkkomme seurakunnista.

Mutta mikä muu muuttuu rakenneuudistuksen myötä – paitsi seurakuntamme jäsenmäärä?

”Rakenneuudistuksen tavoite on, että seurakuntalaisen näkökulmasta ei tapahdu valtavia muutoksia. Toki, kun oman seurakunnan nimi muuttuu, niin siihen liittyy paljon tunteita ja muistoja. Seurakuntalaista jäävät kuitenkin palvelemaan omat, tutut kirkon työntekijät”, Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen sanoo.

Oma pappi tavoitettavissa

Seurakuntien yhdistyessä pyritään vaalimaan paikallista näkökulmaa ja seurakuntalaisten tasavertaista mahdollisuutta osallistua seurakunnan toimintaan ja päätöksentekoon.

Yksi seurakuntalaista hyvinkin lähelle tuleva käytännön toimi on papiston päivystys, joka siirretään Helsingin Liisankadulta paikalliselle tasolle.  Oman papin tavoittaa tulevaisuudessa helposti puhelimitse, ja nämä yhteystiedot löytyvät helposti seurakunnan uudistuvilta verkkosivuilta.

”Tavoitteena on tuoda oman alueen pappi tutuksi alueellaan sekä yksinkertaistaa muun muassa toimituksista sopimista. Puhelinpäivystys takaa sen, että joku vastaa puhelimeen ja ainakin takapäivystyksen kautta välittyy viesti oikealle henkilölle.”

Helsingin, Lahden ja Hämeenlinnan seurakuntien yhdistymisjuhlaa vietettiin  jo 2.2.2020 Uspenskin katedraalissa, sillä alun perin virallisen yhdistymisen oli määrä olla tapahtunut tuohon mennessä. Suunniteltu juhla haluttiin kuitenkin pitää, sillä seurakuntien kiinteä yhteistyö oli käytännössä alkanut. Kuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

Resursseja kenttätyöhön

Uudistuksen myötä myös kirkkoherran hallinnolliset tehtävät jäävät kolmen yksikön sulautuessa yhden henkilön harteille. Tämä taas vapauttaa pappien resursseja varsinaiseen seurakuntatyöhön.

Lisäksi seurakuntalaisten yhteyttä omaan pyhäkköönsä ja pyhäkköyhteisöönsä pyritään vahvistamaan.

”Tavoite on, että pyhäkkökeskeisyys tuo yhteyden seurakuntaan lähemmäksi seurakuntalaista. Toiminnot vuonna 2021 perustuvat valtuustojen marraskuussa 2020 hyväksymille suunnitelmille. Toivon, että yhdistymisen käynnistyttyä myös käytännön tasolla päästään yhteisen suunnittelun kautta luomaan uuttakin”, isä Markku toivoo.

Uudessa valtuustossa 21 jäsentä

Hallinnon näkökulmasta suurin muutos on edustuksellisuus.

Uudistuksen myötä Lahti ja Hämeenlinna menettävät omat luottamuselimensä.

Uudessa Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuustossa on 21 jäsentä, joista kaksi tulee Lahdesta ja kaksi Hämeenlinnasta.

”On tärkeää luoda hallintokulttuuri, jossa eri alueiden vaikuttamismahdollisuudet toteutuvat hallinnossa aidosti”, isä Markku linjaa.

Hallinnonuudistuksessa myös viestintä tulee olemaan tärkeää, jotta oikea-aikainen ja oikeasisältöinen tieto tavoittaa seurakuntalaiset.

 

Teksti: Susanna Somppi

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset