6.11.2017

Seurakunnanvaltuuston vuoden 2017 toisessa sääntömääräisessä kokouksessa käsitellään muun muassa seurakunnan talouden- ja toiminnan suunnitelma vuosille 2018-2020, vuoden 2018 talousarvioesitys sekä vahvistetaan tuloveroprosentti vuodelle 2018.

Kokous pidetään Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalilla (Unioninkatu 39, sisäpiha) torstaina 9. marraskuuta klo 17.

Kokouskutsu ja asialista (pdf)

Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana.

Seurakunnanvaltuuston istunnot ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi, tai jollei toimielin muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä.

Tutustu tarkemmin seurakunnan päätöksentekoon ja hallintoon.

Kategoriat Ajankohtaista