8.12.2017

Seurakunnanvaltuusto kokoontuu vuoden 2017 ensimmäiseen ylimääräiseen kokoukseen torstaina 14. joulukuuta.

Valtuusto toimittaa kokouksessa Itä-Helsingin toiminta-alueen papin sekä nuorisopapin vaalit. Lisäksi valtuusto käsittelee valtuuston, neuvoston ja kiinteistölautakunnan työjärjestyksiä, seurakunnan taloussääntöä sekä lisäbudjettiesitykset vuodelle 2017.

Kokous pidetään Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalilla (Unioninkatu 39, sisäpiha) torstaina 14. joulukuuta klo 18. Ennen kokousta on papin toimien hakijoiden suljettu haastattelutilaisuus. Seurakunnanneuvosto ei ole määrännyt hakijoille koepalveluksia.

Papin toimien ehdokasasettelu

Metropoliitta Ambrosius on asettunut sekä Itä-Helsingin toiminta-alueen papin toimeen että nuorisopapin toimeen 1. vaalisijalle pastori Sergei Petsalon ja 2. vaalisijalle pastori Joosef Volan.

Kokouskutsu ja asialista (pdf)

Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen puheenjohtajan koollekutsumana.

Seurakunnanvaltuuston istunnot ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi, tai jollei toimielin muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä.

Tutustu tarkemmin seurakunnan päätöksentekoon ja hallintoon.

Kategoriat Ajankohtaista