21.9.2018

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuuston vuoden 2018 ensimmäinen ylimääräinen kokous pidetään seurakuntasalilla (Unioninkatu 39, sisäpiha) keskiviikkona 26. syyskuuta klo 17.

Valtuusto kokoontuu käsittelemään muun muassa syksyn 2018 lisäbudjettiesityksiä sekä Kaunisniemen leirikeskuksen yhteydessä sijaitsevan Johanneksen rannan myyntiä.

Kokouskutsu


Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen puheenjohtajan koollekutsumana.

Seurakunnanvaltuuston istunnot ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi, tai jollei toimielin muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä. Suljetussa istunnossa esitetyt ja siinä käydyistä keskusteluista laaditut asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jos niin laissa säädetään.

Tutustu seurakunnan päätöksentekoon ja hallintoon

Kategoriat Ajankohtaista