10.11.2017

Seurakunnanvaltuusto kokoontui vuoden 2017 toiseen sääntömääräiseen kokoukseen 9. marraskuuta.

Kokouksessa hyväksyttiin seurakunnan vuoden 2018 talousarvioesitys sekä vahvistettiin hautojen hinnat ja hoitomaksut, hautauskustannukset sekä tuloveroprosentti vuodelle 2018.

Veroprosentti sekä hautojen hinnat ja hoitomaksut säilyvät ennallaan

Valtuusto säilytti tuloveroprosentin vuoden 2017 tasolla, joka on 1,8 prosenttia.

Hautojen hinnat, hoitomaksut ja hautauskustannukset säilyivät niin ikään vuoden 2017 tasolla. Lisäksi valtuusto vahvisti seurakunnan vuokrattavien salien hinnat vuodelle 2018.

Pitkän tähtäimen kiinteistönhoitoa

Valtuusto linjasi kiinteistöjen kunnossapidon ja esteettömyyden toteuttamista. Tulevien vuosien kiinteistöhallinnalla pyritään pitkän tähtäimen kiinteistöhuoltoon sekä kustannusten tarkempaan ennakointiin ja seurantaan. Seurakunnan vuoden 2018 ensisijaisia investointihankkeita ovat Uspenskin katedraalin ikonostaasin ja kryptan korjaushankkeet sekä Pyhän Kolminaisuuden kirkon kuntotutkimus- ja korjaushanke. Pyhäkköjen esteettömyyden toteuttamiseen valtuusto edellytti lisäselvityksiä.

Valtuuston puheenjohtajisto vuonna 2018

Seurakunnanvaltuusto valitsi kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajiston vuodelle 2018.

Seurakunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Arvo Kokkonen (Vihti), 1. varapuheenjohtajaksi Elina Palola (Helsinki), 2. varapuheenjohtajaksi Maria Mountraki (Helsinki).

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla.

Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana.

Seurakunnanvaltuuston valtuustokausi on neljä vuotta. Puheenjohtajien toimikausi kestää kerrallaan yhden vuoden. Valtuuston puheenjohtajan vaalin vahvistaa hiippakunnan piispa.

Tutustu tarkemmin seurakunnan päätöksentekoon ja hallintoon.

Kategoriat Uutiset