12.2.2021

Helsingin ortodoksisen seurakunnan uusi neuvosto kokoontui ensimmäistä kertaa 4. helmikuuta. Koronatilanteen vuoksi kokous pidettiin Teams-viestintäsovelluksen välityksellä. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on julkistettu 11.2. Pöytäkirjan voi lukea täältä.

Seurakunnanneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Neuvosto valitsi ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi isä Foman (Tomi Mononen) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Ludmila Niemen. Varapuheenjohtajien toimikausi kestää yhden vuoden.

Kokouksessa päätettiin useista rekrytoinneista

Diakoniatoimen työntekijä on pyytänyt eroa diakoniatyöntekijän toimesta niin, että hänen viimeinen työpäivänsä on 31.5.2021. Neuvosto myönsi diakoniatyöntekijälle eron ja kiitti häntä ansiokkaasta työstä seurakunnassa. Neuvosto antoi diakoniatyöstä vastaavalle papille Teo Merrakselle ja diakonian esimiehelle Juha Lampiselle tehtäväksi valmistella ja toteuttaa uuden diakoniatyöntekijän rekrytointi siten, että toimi voidaan täyttää 1.6.2021 alkaen.

Neuvosto valitsi hautausmaan kausityöntekijöiksi ajalle 12.4.–30.9.2021 Juan Carlos Claros Cruzin, Aziz Issahin ja Kaisa Seppäsen sekä varalle Alex Gausden.

Seurakunnan työympäristötoimikuntaan kaudelle 2021–2022 neuvosto valitsi työnantajan edustajiksi pastori Jonas Bergenstadin ja kiinteistöpäällikkö Kaj Rosenbergin.

Kasvatustoimen työntekijä on siirtynyt seurakunnassa toisiin tehtäviin ajalla 1.1.–31.7.2021. Neuvosto antoi luvan kasvatustyöntekijän sijaisuuden rekrytointiprosessin aloittamiselle ja rekrytointiesityksen tuomiselle neuvoston kokoukseen 18.3.2021.

Neuvosto päätti valita seurakunnan tiedottajan sijaiseksi ajalle 1.3.2021–31.3.2022 FM Anu Millerin. Varalle valittiin tradenomi Jani Aho.

Lisäbudjetit kiinteistöille – taustalla koronavirustilanteen aiheuttamat tulonmenetykset

Koronavirustilanteen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi seurakunnan omistamien kiinteistöjen vuokralaisille on annettu vuokrahyvityksiä, ja lisäksi vuokramarkkinat ovat hidastuneet. Vuokratulomenetysten kattamiseksi neuvosto hyväksyi yhteensä 82.000 euron lisäbudjetit, jotka kohdennetaan kustannuspaikkoihin Mannerheimintie 8 sekä Unioninkatu-Liisankatu. Neuvosto lähetti lisäbudjetit valtuuston hyväksyttäviksi.

Aloite yhteistyöstä Lammin Panagian kanssa

Neuvosto vastaanotti Jari Haukan aloitteen, jonka mukaan neuvoston ja kirkkoherran toivotaan aloittavan keskinäisten suhteiden katselmus Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiön kanssa. Säätiö omistaa Lammilla sijaitsevan ortodoksisen toimintakeskus Panagian.

Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran maaliskuussa

Neuvoston seuraava kokous, joka on samalla vuoden 2020 tilinpäätöskokous, päätettiin järjestää torstaina 18.3.2021 klo 17.00.

 

Kuva: Dimitri Tolonen


 

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset