15.11.2018

Suomen ortodoksisen kirkon kaavailema hallinnonuudistus on mahdollista toteuttaa, vaikka aikataulu onkin tiukka, toteaa kirkollishallituksen asettama selvitysmies Hannu Palsola lokakuussa julkaistussa selvityksessään. Piispainkokouksen esityksissä uudesta hiippakunta- ja seurakuntajaosta Tampereen seurakunta siirtyisi osaksi Oulun hiippakuntaa, ja nykyisistä 21 seurakunnasta tiivistettäisiin seitsemän seurakuntaa.

Selvityksessä hiippakuntarajan muutosta pidetään ehtona uuden seurakuntajaon toteutumiselle. Asia on päätettävänä marraskuun kirkolliskokouksessa.

Uudistus edellyttää lisäselvityksiä

Selvitysmies toteaa, että seurakuntauudistus vaatii lisäselvityksiä, neuvotteluja sekä kirkon palvelukeskuksen roolin selkiyttämistä ja vahvistamista.

Nykyisistä seurakunnista 16 kannattaa osittain tai kokonaan seurakuntauudistusta ja viisi vastustaa. Seurakuntaneuvostojen lausuntojen lisäksi selvitysmies on kuullut seurakuntien edustajia keskustelutilaisuuksissa syys-lokakuun aikana. Helsingin seurakunta puoltaa esitettyä mallia.

Helsingin hiippakunnassa Lappeenranta, Kotka ja Hamina suhtautuvat myötämielisesti sulautumiseen itäiseksi seurakunnaksi. Seurakuntakeskus olisi Lappeenranta, ja kappeliseurakunnat perustettaisiin Kotkaan ja Haminaan.

Helsinki säilymässä ennallaan – kappeliseurakuntamallia tutkitaan

Helsingin rajoihin ei koskettaisi. Nykyisen aluetoimintamallin rinnalla seurakunta on ilmoittanut tutkivansa myös kappeliseurakuntia, mitä selvitys pitäisi perusteltuna ratkaisuna. Näin kaikki seurakunnat toimisivat samalla hallintomallilla.

Läntisen seurakunnan keskukseksi kaavailtu Turku vastustaa jyrkästi yhteenliittymisiä. Hämeenlinnaa ja Lahtea on kaavailtu kappeliseurakunniksi. Ne eivät näe mallia parhaana vaihtoehtona, mutta voivat elää sen kanssa.

Tampere hyväksyy esityksen, jossa se säilyisi keskuspaikkana ja siihen liitettävä Vaasa toimisi kappeliseurakuntana. Uusista seurakuntajaoista päättää kirkollishallitus kirkolliskokouksen jälkeen.

Lopullinen päätös tehtäneen ensi vuoden puolella.

Uudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin selvitys ei ota kantaa. Siinä kuitenkin todetaan, että lyhyellä aikavälillä säästöjä ei ole odotettavissa. Kirkon palvelukeskuksen pitäisi pystyä laskemaan vaikutuksia siinä vaiheessa, kun seurakuntavaltuustoilta pyydetään lausuntoja uudistuksesta.

Teksti: Mirva Brola

Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2019 kirkolliskokous kokoontuu Valamon luostarissa 26.–28. marraskuuta. Kokouksessa arvioidaan muun muassa hiippakuntarajoja osana hallinnonuudistusta sekä valitaan vaalilla Kuopion ja Karjalan hiippakuntapiispa.

Aiemmin aiheesta

Kirkon rakenteet muuttuvat (29.8.)

Helsingin seurakunta säilyy ennallaan (11.6.)

Kategoriat Ajankohtaista