Pyhä Trifon Petsamolainen. Kuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

14.12.2023
Pohjoisten alueiden valistaja, Petsamon luostarin perustaja – perjantaina 15. joulukuuta Kirkkomme kunnioittaa saamelaisten apostoliksi kutsuttua pyhittäjä Trifon Petsamolaisen muistoa. Hänen elämästään voi lukea tarkemmin kirkkokalenterissa, Synaksarionissa sekä Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla.
Helsingissä Kotikirkossa (Liisankatu 29 A, 4. krs.) toimitetaan rukouspalvelus kolttasaamen ja suomen kielillä torstaina 14.12. kello 17. Palveluksen toimittaa rovasti Andrei Verikov ja kanttorina toimii Päivi Kasala. Jumalanpalvelus lähetetään suoratoistona Kotikirkon Facebook-sivulle.
Kutsu kolttasaameksi:

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž sluuʹžv 14.12.2023

Neljd pei’iv 14.12.2021, čiâss 17.00,

Pââʹss Treffan prääʹzniǩ käännʼnen

Dommceerkvest, Liisankatu 29 A, 4. riâdd (Kruununhaka)

moʹlidvasluuʹžv säämas da lääddas.

Eʹčč Andrei Verikov âânn sluuʹžv

da ceerkavlaauljoouk jååʹđat jaakân, Päivi Kasala

Sluuʹžv vuäitt seuʹrrjed stream pääiʹǩ

 

Juhlan tropari ja kontakki suomen- ja koltan kielillä: 

Tropari, 8. säv. 

Tultuasi ensimmäisenä valistajana äärimmäiseen pohjolaan sinä, oi pyhittäjäisämme Trifon, ohjasit sen asujat elämään johtavalle tielle uudestisynnyttäen heidät vedestä ja Pyhästä Hengestä. Sinä istutit hengelliset lapsesi hedelmättömään kiveliöön kuin etelän öljypuut ja perustit luostarin elämänalkuisen Kolminaisuuden nimeen. Sen tähden kunnioittaen sinua apostolina ja erämaakilvoittelijana me hartaasti sinulle lausumme: Rukoile Jumalaa kaikkien niiden puolesta, jotka muistoasi kunnioittavat. 

 

Tropar, 8. suõmm 

Ton ǥo leʹjjiǩ puättam vuõssmõssân vuäʹpsteejan tââʹvmõs Sääʹmjânnma, ton oi pââʹzzteeieʹččem Treeffan, vuõiǥiiǩ tõn aassjid jieʹllem vuõigg ǩeinnu oʹđđestšõõddeeʹl siʹjjid čääʹʒʒest da Pââʹss Jiõggâst. Ton išttiiǩ jiõglvaid päärnaad šõõddteʹmes rahttja mâʹte saujj vueʹmm-muõrid da raajtiǩ namstar jieʹllemalggsaž Koummõhttsažvuõđ nõʹmme. Tõn diõtt ciʹsttjeeʹl Tuu apostoolân da poostaijânnam ǩeâštʼtõõllʼjen mij väimsteen Tuʹnne ceäʹlǩǩep: Ään Vuâsppååʹd puki tõõi peäʹlest, kook mooštad ciʹsttje. 

 

Kontakki, 8.säv. 

Mielesi pyrkimykset suunnaten kokonaan Jumalaan, Sinä, oi pyhittäjäisä, horjumatta seurasit koko sielustasi hänen kutsuaan. Sinä asetuit äärimmäiseen pohjolaan ja elettyäsi siellä enkelin ja apostolin tavoin sinä tulit monille pelastuksen tieksi. Sen tähden Kristus kirkasti sinut ja rikastutti ihmeiden tekemisen lahjalla. Iloitse Kristuksen tunnustaja, esirukoilijamme pyhittäjä Trifon. 

 

Kontakk, 8. suõmm 

Miõlâd veggmuužžid Vuâsppååʹd årra puk vuõltteeʹl, Ton, oi pââʹzzteeieʹčč suõʹppjõõđǩânai viõǥǥtiǩ ceâlai väimstad Suu kåččmõõžž. Ton jeälõʹttiǩ tuâǥǥmõs tâʹvvjânnma da jeäʹleeʹl toʹben aʹŋǧǧli da apostooli nalla Ton šõʹddiǩ mäŋggsid kaʹjjõõzz vueʹǩǩen. Tõn diõtt Kristõs čuõvii Tuu da regsmõõʹtti õmmsid tuejjeem sǩiâŋkin. Rämmaž Kristõõzz tobdsteei, mij ouddmolldõõtti pââʹzzteei Treeffan.