Myllypuron pyhittäjä Aleksanteri Syväriläiselle omistettu kappeli sai ikonostaasiin nimikkoikonin praasniekan yhteydessä elokuussa.

8.12.2017

Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen reliikki- eli pyhäinjäännöslipas asetetaan Myllypuron kappelin kirkkosaliin. Reliikin asettamisen kunniaksi toimitetaan rukouspalvelus sunnuntaina 10. joulukuuta toimitettavan liturgian jälkeen.

Reliikki luovutettiin seurakunnalle Syvärin Pyhän Kolminaisuuden luostariin Venäjälle suuntautuneen pyhiinvaellusmatkan yhteydessä syyskuussa.

Pyhäinjäännös sijoitetaan pysyvästi kirkkosaliin kirkkokansan kunnioitettavaksi.

– Pyhäinjäännöksen asettaminen kirkkoon tekee yhteisömme taivaallisen suojelijan, pyhittäjä Aleksanterin, läsnäolon konkreettisemmaksi. Vaikka reliikki on kokonsa puolesta pieni, luo se eheän ja kokonaisvaltaisen siteen kappelimme ja Syvärin luostarin välille tuoden fyysisesti pyhittäjäisän täällä rukoilevan kirkkokansan keskuuteen, pastori Joosef Vola kuvaa pyhäinjäännöksen läsnäolon merkitystä pyhäkköyhteisölle.

Kuva: Miro Järnefelt

Reliikki on kirkon kanonisoiman pyhän henkilön ruumiillisista jäännöksistä tai niiden osasta käytetty nimitys. Reliikkiä säilytetään kirkossa tai rukoushuoneessa pyhäinjäännöslippaassa, jonka sisäosaan reliikki on kiinnitetty vahan ja hartsin seoksella. Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen reliikki asetetaan kirkkosaliin vierailijoiden kunnioitettavaksi. Valtaosassa seurakunnan pyhäköitä pyhäinjäännökset on sijoitettu alttaripöytään tai sille sijoitettuun antiminssiliinaan.

Kategoriat Ajankohtaista