28.8.2018

Karjalan valistajain joukkoon luettu pyhittäjäisä Aleksanteri syntyi vuonna 1449 jo kypsän iän saavuttaneille vanhemmille. Lapsuudessaan munkeilta kuulemiensa kertomusten herättämää luostarikutsumusta seuraten vihkiytyi hän jo nuorena munkiksi Valamon luostarissa. Hänen kilvoittelunsa Laatokalla ei kuitenkaan kestänyt kauaa. Jumalan kutsusta ja igumenin siunauksesta siirtyi hän kilvoittelemaan erakkona Syvärin joen läheisyyteen, jonne hänen tuli perustaa luostari.

Pyhittäjä Aleksanteri vietti seitsemän vuotta pystyttämässänsä majassa tapaamatta muita ihmisiä. Yksinäisyydessä kilvoitellutta munkkia kuitenkin kohtasi voimattomuuden tuonut sairaus. Tällöin enkeli ilmestyi hänen luokseen ja siunaten häntä ristinmerkillä lausui: ”Tule terveeksi ja tee työtä Jumalallesi”. Tätä ohjetta hän tuli noudattamaan koko loppuelämänsä ajan.

Ollessaan metsästysretkellä löysi eräs pajari pyhittäjäisän majan, minkä myötä erämaassa kilvoittelevan ja Jumalan kirkastaman munkin maine tuli tunnetuksi. Pyhittäjä Aleksanterin elämä houkutteli monia samanhenkisiä veljiä asettumaan hänen majansa läheisyyteen. Näin rakentui hänen ympärillensä luostari, jonka johtajuuden hän vastahakoisesti otti vastaan. Hiippakunnan piispa vihki hänet papiksi ja siunasi hänet igumenin arvoon. Luostarin johtajanakin pyhittäjä muisti enkeliltä saamansa ohjeen. Hän ei karttanut työntekoa, vaan näytti veljillensä esimerkkiä ahkeroiden paitsi leipurina niin myös veden ja polttopuiden kantajana.

Esimerkillisellä elämällään pyhittäjä Aleksanteri tuli kykeneväksi näkemään jumalallisia salaisuuksia. Hänelle ilmestyi itse Pyhä Kolminaisuus kolmen enkelin hahmossa, näin ilmoittaen kenen kunniaksi luostariin rakennettava uusi kirkko olisi pyhitettävä. Viimeisinä elinvuosinaan sai hän nähdä myös Jumalansynnyttäjän ilmestyvän rakenteilla olleen Jumalanäidin suojeluksen kirkon yllä. Kuolonuneen pyhittäjäisä nukkui elokuun 30. päivänä vuonna 1533 ja hänet haudattiin rakennuttamaansa Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon.

Pyhittäjäisämme Aleksanterin maine ja elämä houkutteli luoksensa monia, jotka tulivat hakemaan parannusta sieluillensa ja ohjausta hengelliseen elämäänsä. Hänen muistoaan vietämme myös Helsingissä erityisesti Myllypurossa hänen kunniakseen pyhitetyssä kappelissa, jossa hän on läsnä seurakuntansa keskellä pyhäinjäännösten muodossa.

Pastori Joosef Vola

Kategoriat Kirkkovuosi