Joulu on rauhan, rakkauden ja hyvän tahdon juhla. Kun Jeesus syntyi Betlehemissä, ”taivaallinen sotajoukko ylisti Jumalaa sanoen: - Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha  ihmisillä, joita hän rakastaa.” (Luuk. 2:14). Kuva: Kristuksen syntymän ikoni. Lähde: Suomen ortodoksinen kirkko

23.12.2022

Arkkipiispa Leon, metropoliitta Arsenin, metropoliitta Elian ja piispa Sergein yhteinen joulutervehdys.

”Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.”

(Jesaja 9:5)

Joulu on rauhan, rakkauden ja hyvän tahdon juhla. Kun Jeesus syntyi Betlehemissä, ”taivaallinen sotajoukko ylisti Jumalaa sanoen: – Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha  ihmisillä, joita hän rakastaa.” (Luuk. 2:14). Joku voi kysyä, miksi ihmisiä rakastava Jumala kuitenkin sallii sodat ja kaiken kauheuden? Vastaus on Jumalan ihmiselle lahjaksi antamassa vapaassa tahdossa, jonka tähden ihminen voi valita hyvän tai pahan välillä. Jumala ei halua ihmisten sotivan, mutta kunnioittaa luoduilleen antamaa vapaata tahtoa. Rakkaudessaan Jumala kutsuu meitä tekemään hyvää, mutta hän ei pakota meitä siihen.

Tänä jouluna rukoilemme rauhaa erityisesti Ukrainaan, jossa ihmiset joutuvat viettämään joulua sodan keskellä epäinhimillisissä olosuhteissa. Ihmiskunta ei ikävä kyllä ole onnistunut pyrkimyksissään saavuttaa pysyvä rauhantila maailmaan. Kirkon jokaisessa jumalanpalveluksessa rukoilemme rauhaa maailmalle. Jumala kyllä kuulee rukouksemme eivätkä ne ole turhia, sillä ihmeitä tapahtuu. Oma maamme on saanut viettää rauhan aikaa jo usean sukupolven ajan ja siitä kiitämme Jumalaa. Rauhalliset ajat ja rauha valtiossa, kirkossa ja seurakunnissa sekä ihmisten kesken ei ole itsestäänselvyys. Rauhantilan säilyttämiseksi tulee ponnistella jatkuvasti kaikin tavoin. Vapahtaja kutsuu meitä tulemaan rauhantekijöiksi: ”Autuaita rauhantekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen.” (Matt. 5:9).

Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. (Room. 14:17).

Siksi kristittyjen tulee elää rauhassa kaikkien kanssa. Rauha merkitsee paljon enemmän kuin ettei ole sotatilaa. Se tarkoittaa Jumalan asettaman järjestyksen noudattamista, ”sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala.(1.Kor. 14:33). Tämä järjestys perustuu siihen, että Jumala rakkaudestaan ihmisiä kohtaan antoi ainoan Poikansa syntyä ihmiseksi, että me pelastuisimme. Jumala tuli ihmiseksi, että ihminen voisi jumaloitua.

Tähän Jumalan rakkauden, rauhan ja hyvyyden salaisuuden ylistykseen mekin voimme tänä jouluna yhtyä. Jumalan Pojan lihaksitulo avaa jälleen mahdollisuuden oven pyhityksen tielle.

Kiitollisina Jumalan ihmistä kohtaan osoittamasta rakkaudesta ja Hänen hyvästä tahdostaan ihmistä kohtaan me käymme nyt viettämään joulua. Sen suuri salaisuus, Jumalan syntyminen ihmiseksi, tuo meidät kiitollisin mielin yhteen viettämään tätä suurta juhlaa.

Saakoon joulun hyvä sanoma sijan sydämissämme niin, että meistäkin tulisi todellisia jouluevankeliumin julistajia ja rauhantekijöitä. Näkyköön se myös teoissamme kaikkia lähimmäisiämme kohtaan ja erityisesti heitä kohtaan, jotka elävät yksinäisyydessä, sairauksiensa uuvuttamina, köyhyydessä, vaikeuksissa sodan keskellä tai sotapakolaisuudessa.

Tulkoon joulun lapsi – Kristus elämään meissä ja olemaan kanssamme tänäkin pyhänä jouluna ja kaikkina elämämme päivinä.

Toivotamme kaikille rauhallista Kristuksen syntymäjuhlaa ja siunattua uutta vuotta 2023.

Leo, Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa

Arseni, Kuopion ja Karjalan metropoliitta

Elia, Oulun metropoliitta

Sergei, Haminan piispa

Kategoriat Uutiset