Haminan piispa Sergei piti tilaisuudessa vahvan puheen. Kuva: Vlada Wahlstén. Teksti: Piispa Sergei

19.1.2024

Haminan piispa Sergein puhe Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon avajaistilaisuudessa Helsingin Saalemissa 18.1.2024: 

Kristuksessa rakkaat veljet ja sisaret

Tämän ekumeenisen rukousviikon teemaksi on valittu ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Luuk. 10:27).

Jeesus opetti, että nämä ovat suurimmat ja tärkeimmät käskyt. (Matt. 22:36-39). Meidät kaikki kristityt on kastettu joko lapsina tai aikuisina Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Pyhässä kasteessa meidät on liitetty elämään Jumalan ja seurakunnan yhteydessä. Kasteessa me olemme yhdistyneet Kristukseen, syntyneet uuteen hengelliseen elämään. Rakkaus Jumalaan liittää kristityt kiinteästi Kristukseen ja rakkaus toisiimme yhdistää meitä Jeesuksen seuraajina. Vapahtajamme antoi opetuslapsilleen käskyn: ”Rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.” (Joh. 13:34-35). Rakkaus Jumalaa kohtaan kasvaa sitä mukaa kuin olemme yhteydessä seurakuntaan ja opimme tuntemaan Kristuksen. Jäähyväispuheessaan Jeesus sanookin: ”Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni.” (Joh. 14:15). Jumalan käskyjen mukaan eläminen on rakkautta Jumalaa kohtaan.

Rakkaus Jumalaan ilmenee siinä, että haluamme jatkuvasti olla Häneen yhteydessä niin yksityisessä kuin yhteisessä rukouksessa. Raamatussa Jumala puhuu meille ja sitä lukemalla opimme tuntemaan, kuka meidän Jumalamme on. Rakkaus Jumalaan saa meidät liikkeelle ja tulemaan yhteiseen jumalanpalvelukseen vahvistumaan ja iloitsemaan uskostamme. Seurakunnan keskellä Pyhä Henki toimii ja vaikuttaa jatkuvasti pyhittäen ja uudistaen meitä ja johdattaen meitä pelastukseen. Jumalan kutsuva armo vetää meitä puoleensa ja saa meidät kaipaamaan Jumalan yhteyteen. Seurakunta on meille jokaiselle pelastuksen paikka, jossa yhdessä Jumalan ja toinen toisemme kanssa saamme joka päivä koettaa elää ”saamamme kutsun arvoisesti”. (Ef.4:1). Pyhässä Ehtoollisessa tulemme täydellisimmin osallisiksi Kristuksen Ruumiista ja Verestä ja silloin voimme yhtyä apostoli Paavalin toteamukseen ”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa.” (Gal. 2:20).

Rakkaus Kristukseen pitäisi saada meidät rakastamaan myös lähimmäisiämme. On helppo rakastaa oman perheemme jäseniä, sukulaisia ja ystäviä, mutta tuntemattoman lähimmäisen rakastaminen vaatii useimmiten meiltä jo kilvoittelua. Kadulla vastaantuleva rahanpyytäjä tavallisesti ohitetaan toteamalla, ettei ole nyt käteistä mukana. Kuitenkin, eikö meidän kristittyinä tulisi varautua auttamaan myös tätä satunnaista avuntarvitsijaa, jonka saatamme silloin tällöin kohdata. Pyhä Ambrosius Milanolainen on sanonut: ”Jokaisen pitää kykyjensä mukaan antaa tarvitsevalle. Sen jolla on paljon, tulee antaa paljon, ja sen, jolla on vähän, tulee antaa vähän. Kristityn tulee antaa almuja rehellisesti ja innokkaasti, jotta tuomion päivänä hän kuulisi Kristuksen sanat: ”Tulkaa tänne te Isäni siunaamat…Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa; minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa; minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne… Totisesti: kaiken minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” (Matt. 25:34-35, 40).

”On helppo rakastaa oman perheemme jäseniä, sukulaisia ja ystäviä, mutta tuntemattoman lähimmäisen rakastaminen vaatii useimmiten meiltä jo kilvoittelua. Kadulla vastaantuleva rahanpyytäjä tavallisesti ohitetaan toteamalla, ettei ole nyt käteistä mukana. Kuitenkin, eikö meidän kristittyinä tulisi varautua auttamaan myös tätä satunnaista avuntarvitsijaa, jonka saatamme silloin tällöin kohdata.”

Meillä on lukuisa määrä erilaisia avustusjärjestöjä, joille lahjoittamalla voimme olla auttamassa apua tarvitsevia niin täällä kotimaassa kuin esimerkiksi vaikkapa sodista kärsivissä Ukrainassa ja Palestiinassa.

Rukoilkaamme Herraa:

Kristus, joka rakkauden siteillä liitit yhteen apostolit, sido niillä myös meidät, uskolliset palvelijasi, lujasti yhteen Sinun kanssasi ja anna meidän täyttää Sinun käskysi sekä auta meitä vilpittömästi rakastamaan Sinua ja toisiamme, oi ainoa ihmisiä rakastava. Aamen.’

 

Lue lisää: Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko 18.-25.1.2024

Kategoriat Ajankohtaista Ajassa