6.9.2017

Arkkipiispan istuimen Helsinkiin siirtämisen vaikutuksia arvioinut kirkollishallituksen nimittämä ohjausryhmä on jättänyt asiasta loppuraportin. Ohjausryhmä esittää arkkipiispan istuimen siirtämistä Helsinkiin. Selvitysmiehenä on toiminut Hannu Mikkola.

Keskeisinä perusteluinaan ohjausryhmä mainitsee niin ortodoksisen jäsenistön merkittävän osan sijoittumisen kuin päätöksenteon ja vaikuttajaverkostojen keskittymisen pääkaupunkiseudulle. Raportin mukaan myös ortodoksisen kirkon kehittymiseen vaikuttavaa edunvalvontaa pystyy parhaiten johtamaan Suomen pääkaupungista käsin.

Siirron jälkeen arkkipiispa olisi Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa. Koko Suomen arkkipiispan tehtävän lisäksi arkkipiispa johtaisi tehtävän siirron jälkeen Helsingin hiippakuntaa ja sen toimintoja sekä edelleen kirkon palvelukeskusta.

Arkkipiispan istuimen siirtäminen ei edellytä lakimuutosta. Muutos edellyttää kuitenkin sekä Suomen ortodoksisen arkkipiispakunnan perustamisasiakirjan eli Tomoksen mukaisia toimia sekä muutoksia kirkkojärjestykseen.

Arkkipiispan istuimen mahdollisesta siirrosta Helsinkiin päättää kirkolliskokous kirkollishallituksen esityksestä. Vuoden 2017 kirkolliskokous pidetään Valamon luostarissa 27.–29. marraskuuta.

Ohjausryhmän raportti on luettavissa kokonaisuudessaan Suomen ortodoksisen kirkon verkkosivuilta.

Kuva: Miro Järnefelt

Kirkollishallitus hoitaa kirkon yhteisiä asioita, valmistelee asiat kirkolliskokoukselle, huolehtii kirkolliskokouksen päätösten toimeenpanosta ja valvoo laajasti kirkon etua. Kirkollishallituksen jäseniä ovat arkkipiispa, hiippakuntien piispat sekä kirkolliskokouksen omaksi toimikaudekseen valitsemat neljä asiantuntijajäsentä.

Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon korkein päättävä elin. Sen jäseniä ovat hiippakuntien piispat ja apulaispiispat, yksitoista papiston vaalilla keskuudestaan valitsemaa papiston edustajaa, kolme kanttorien vaalilla keskuudestaan valitsemaa kanttorien edustajaa sekä kahdeksantoista valitsijamiesvaalilla valittua maallikkojen edustajaa.

 

Kategoriat Ajankohtaista