1.8.2019

Kirkollishallitus päätti keväällä 2018 varata vuoden 2018 kirkolliskokouksesta alkaen kuudelle 15–24-vuotiaalle nuorelle mahdollisuuden osallistua kirkolliskokoukseen stuertteina eli kokousavustajina. Stuerttipaikat ovat hiippakuntakohtaisia, eli kokoukseen voi osallistua kaksi stuerttia jokaisesta hiippakunnasta.

Stuerttien tärkein tehtävä on tutustua kirkolliskokouksen työskentelyyn täysistuntoja seuraamalla. Stuertit huolehtivat kokouksen ajan myös normaaleista kokousavustajan tehtävistä – esimerkiksi monistamisesta, kokoustilojen siistimisestä, valokuvauksesta, teknisestä avustamisesta ja materiaalin jakelusta.

Hakuaika päättyy 15. syyskuuta

Stuerttihaku on nyt käynnissä. Tehtävästä kiinnostuneiden 15–24-vuotiaiden tulee ilmoittautua sähköpostitse oman hiippakunnan kansliaan 15.9.2019 mennessä. Viestistä tulee käydä ilmi hakijan ikä, kotiseurakunta ja perustelut sille, miksi hakija olisi sopiva kyseiseen tehtävään. Hakija voi myös kertoa vapaasti omasta suhteestaan kirkkoon ja kotiseurakuntaan.

Helsingin ortodoksinen seurakunta kuuluu Helsingin hiippakuntaan, joten hakuun liittyvät viestit lähetetään osoitteeseen helsingin.hiippakunta@ort.fi.

Tehtävästä ei makseta palkkaa, mutta oma seurakunta huolehtii nuorten matkakuluista ja kirkko tarjoaa heille täyden ylöspidon kokouksen aikana.

Stuertit ovat paikalla Valamon luostarissa koko kirkolliskokouksen ajan eli 25.–27.11.2019. Kauempaa matkustaville voidaan varata majoitus jo sunnuntaista 24.11. lähtien.

Kategoriat Ajankohtaista