25.1.2024

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvosto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen 18. tammikuuta 2024 päättämään niin rekrytoinneista kuin järjestäytymisestä ja luottamuselinten laillisuusvalvonnasta.

Kokouksessa valittiin Helsingin ortodoksisen seurakunnan hautausmaan kausityöntekijät. Kausityöntekijöiksi valittiin ajalle 8.4.-30.9.2024 Juan Carlos Claros Cruz, Aziz Issah ja Tiina Auvinen sekä varalle Katja Räisänen, mikäli joku valituista ei ota tehtävää vastaan.

Neuvosto valitsi keskuudestaan myös varapuheenjohtajat vuodelle 2024. Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Lauri Railas sekä toiseksi varapuheenjohtajaksi Jukka Karhapää. Neuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan Kirkkoherra Markku Salminen.

Neuvoston kokoonpano väheni vuoden alkajaisiksi yhdellä jäsenellä. Isä Foma haki eroa neuvoston jäsenen tehtävästään ja hänelle myönnettiin ero kokouksessa. Neuvosto päätti olla esittämättä valtuustolle uuden jäsenen valintaa, sillä neuvosto on kokoonpanoltaan riittävä toimivaltaisuuden toteutumiseksi.

Kokouksessa suoritettiin myös valtuuston 7.12.2023 pidetyn kokouksen kirkkojärjestyksen mukainen laillisuusvalvonta. Neuvosto päätti olla toimeenpanematta valtuuston vaalialuejakoa koskevaa päätöstä. Asian käsittely ei ollut neuvoston mukaan asianmukaista, sillä vaalialuekysymystä ja kirkollishallituksen 20.9.2023 tekemää päätöstä seurakuntamme vaalien keskeyttämisestä tullaan käsittelemään hallinto-oikeudessa. Asian ollessa vireillä hallinto-oikeudessa, asiaa ei tulisi käsitellä valtuustolla ennen kuin asiassa on olemassa tuomioistuimen lainvoimainen päätös. Näin ollen neuvosto ei hyväksynyt valtuuston päätöstä eikä tule toimeenpanemaan sitä.  Neuvoston jäsen Ludmila Niemi jätti asiassa eriävän mielipiteen.

Valtuustovaalien valmisteluja ei  käynnistetä Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa eikä uusia vaalien ajankohta ole näin ollen tiedossa ennen kuin hallinto-oikeus on käsitellyt kahden valtuutetun tekemän kantelun kirkollishallituksen päätöksestä.

 

Kokouksen pöytäkirja

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset