Toistaiseksi kokouksetkin pyritään pitämään etänä. Kuvituskuva: Goumbik/Pixabay

31.3.2020

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvosto päätti viimeisimmässä kokouksessaan, että operatiivisella johdolla on valtuudet sopia mahdollisista työntekijöiden lomautuksista, jos poikkeustilanne pitkittyy.

Koronaviruskriisin myötä seurakunta on perunut kaikki seurakuntalaisia kokoavat toiminnot tartuntariskin minimoimiseksi. Samoin työntekijöitä on ohjeistettu etätöiden tekoon aina, kun se suinkin on mahdollista.

Työntekijöille pyritään löytämään korvaavia tehtäviä, ja tällä hetkellä esimerkiksi kasvatustoimi tuottaa materiaalia nettiin. Korvaavien tehtävien löytämisessä tarvitaan luovuutta pidemmällä aikavälillä.

Myös jumalanpalvelukset toimitetaan toistaiseksi suljetuin ovin minimihenkilökunnalla, mutta palveluksia on mahdollista seurata suoratoistona seurakunnan omalla YouTube-kanavalla. Kaikki annetut ohjeet ja toimenpiteet noudattavat Suomen hallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä.

Runsaasti eri teemoja

Lisäksi esillä oli muiden teemojen ohella Unioninkatu 39 -kiinteistö. Tällä hetkellä sen kunto on päätetty selvittää perinpohjaisesti ennen eri vaihtoehtojen punnitsemista. Yhtenä vaihtoehtona on mietitty kyseisen kiinteistön myyntiä, mikä on jakanut mielipiteitä jyrkästi.

Neuvosto merkitsi tiedoksi myös sen, ettei seurakunta hae valituslupaa KKO:lta ortodoksipapin työsuhteesta syntyneen riita-asian tiimoilta. Helsingin hovioikeus päätyi asiassa langettavaan tuomioon Helsingin ortodoksisen seurakunnan osalta. Voit lukea lisää aiheesta aikaisemmasta artikkelista.

Neuvoston viimeisimmän kokouksen pöytäkirjan voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Korjaus: Uutisessa aiemmin luki virheellisesti, että neuvosto olisi tehnyt päätöksen ortodoksipapin työsuhteen riita-asiaan liittyen.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset