27.11.2017

Helsingin metropoliitta Ambrosius vihki munkkidiakoni Foman pappismunkiksi Uspenskin katedraalissa toimitetun liturgian yhteydessä 26. marraskuuta. Hänet on vihitti munkkidiakoniksi maaliskuussa 2017.

Pappismunkki Foma palvelee seurakunnan alueella toimivan veljestön Pokrovan kirkossa Kirkkonummella.

Helsingin hiippakunnan perinteen mukaisesti papiksi vihittävä Foma piti liturgian yhteydessä puheen:

Korkeasti pyhitetty isä esipaimen, arvoisat isät, veljet ja sisaret Kristuksessa,

Evankeliumitekstissä puhuttiin varallisuudesta, mutta ihmisen varallisuutta on monenlaista. Rahan lisäksi kädentaito, puhumisen lahja, luovuus tai mikä tahansa muu taito on kallis lahja, jonka olemme saaneet Jumalalta.

Kun sen jakaa apua tarvitseville, tai saamansa lahjan avulla tekee hyvää toisille niin, että kirpaisee, tuntee luopuneensa paljosta muustakin kuin mitä on säästänyt.

Meillä jokaisella on oma neulansilmämme. Jokainen meistä laskee kuormansa pois ennen porttia, jotta pääsisi Jumalan valtakuntaan. Jokainen luopuu varallisuudestaan tavalla tai toisella elämänsä aikana. Jotkut jakavat rahaa köyhille, toiset antavat työpanoksensa Jumalan kunniaksi. Jotkut saattavat rakentaa kirkon Jumalan kunniaksi, kun taas toiset antavat itsensä, oman varallisuutensa ja työpanoksensa muille ihmisille palvelemalla kirkkoa.

On monia, jotka eivät välttämättä ole löytäneet Jumalaa, mutta etsivät Häntä saapumalla palveluksiin kuulemaan Jumalan sanaa. Voimme käsittää, että he ovat vielä tavallaan hengessään köyhiä, sillä he eivät ole saavuttaneet sitä ilosanomaa, jota kirkkomme julistaa.

Tänään minä, jumalanpalvelija Foma, lasken oman kantamukseni isä esipaimenen siunauksesta tulevan palvelustehtäväni avulla neulansilmän eteen. Jumalan armosta kantamukseni avulla tulen jakamaan sitä tarvitseville eli heille, jotka saapuvat kirkkoomme rukoilemaan ja osallistumaan Hänen pyhimmistä salaisuuksistaan iankaikkisen elämän saavuttamiseksi.

Jakakaamme itse kukin omat rikkautemme Jumalan kunniaksi ja seuratkaamme Häntä.

Vielä muutama jae tästä evankeliumista. Jeesus sanoi: ”Totisesti: kuka ikinä Jumalan valtakunnan tähden on luopunut kodistaan, vaimostaan, veljistään, vanhemmistaan tai lapsistaan, hän saa jo tässä ajassa moninkertaisesti takaisin, ja tulevassa maailmassa ikuisen elämän.”

Amen!

Kuva: Irma Harila / Pokrovan veljestön arkisto


Pappeudessa on kolme astetta, piispan, papin ja diakonin palvelustehtävät. Papin tehtävä on toimittaa pyhiä toimituksia lukuun ottamatta pappeuden sakramenttia sekä mirhavoiteen ja kirkon vihkimistä. Papin vihkimisen toimittaa piispa. Pappismunkki on papiksi vihitty munkki, joka elää luostarissa. Myös pappeus on luostarissa kuuliaisuustehtävä, joka on luostariasukkaalle määrätty työtehtävä.

Kategoriat Uutiset