20.8.2021

Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan julistetaan haettavaksi papin työsopimussuhteinen toimi. Toimen erityistyöalueena on monikulttuurinen seurakuntatyö. Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on Helsinki, mutta tehtävään kuuluu monikulttuurisen työn tukeminen ja kehittäminen koko seurakunnan alueella.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. Hakijan eduksi katsotaan laaja kielitaito. Toimen vastuualueeseen kuuluu seurakunnan eri toiminta-alueiden monikulttuurinen jumalanpalveluselämä ja seurakuntatyö.

Tointa täytettäessä otetaan huomioon hakijan kyky kehittää ja organisoida erityistyöalueensa. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä tiimityöskentelyyn ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta.

Seurakunnan monikulttuurisen työn tehtävänä on tukea seurakunnan paikallisia yhteisöjä ja toimintamuotoja tulemaan saavutettaviksi ja mielekkäiksi eri kieli- ja kulttuuritaustoista tuleville ihmisille. Paikallisia yhteisöjä tuetaan ohjaamalla eri kielisiin jumalanpalveluksiin ja muuhun toimintaan osallistuvia vieraskielisiä seurakuntalaisia paikallisyhteisöjen piiriin. Monikulttuurisen työn henkilöstö toimii myös tiedon ja kokemusten kokoajana ja jakajana muulle seurakunnan henkilöstölle, sekä järjestää resurssien puitteissa opetus- ja kerhotoimintaa eri kielillä.” (Helsingin ortodoksisen seurakunnan monikulttuurisen työn strategiasta.).

Tehtävä on otettavissa vastaan 1.10.2021 tai sopimuksen mukaan.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään V. Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus, kielitaito sekä aikaisempi työkokemus, osoitetaan Helsingin hiippakunnan piispalle.

Hakemukset tulee toimittaa arkkipiispan kansliaan perjantaihin 3.9.2021 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen helsingin.hiippakunta@ort.fi tai postin välityksellä (Liisankatu 29 A 8, 00170 Helsinki).

Lisätietoja antaa kirkkoherra Markku Salminen, puh. 040 501 6190, markku.salminen@ort.fi

Hakuaika: 20.8.2021–3.9.2021 klo 16.00

 

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset