Monikulttuurisen seurakuntatyön keskus on Helsingin Pappilatalon Kotikirkossa. Kuva: Dimitri Tolonen

2.12.2022

Helsingin ortodoksisen seurakunnan monikulttuurisen papin toimen ehdokasasettelu on muuttunut ensimmäisellä vaalisijalla olleen pastori Andrei Sõtšovin luovuttua ehdokkuudestaan. Helsingin hiippakunnan piispa, arkkipiispa Leo on nostanut hakijoiden joukosta kolmannelle vaalisijalle teologian maisteri Peter Schielin.

Monikulttuurisen papin tehtävään ovat nyt ehdolla kolme hakijaa, joista rovasti Aleksej Sjöberg ensimmäisellä vaalisijalla, diakoni Federico Mata toisella vaalisijalla ja teologian maisteri Peter Schiel kolmannella vaalisijalla.

Seurakunnanneuvosto on 17.11. kokouksessaan esittänyt hiippakunnan piispalle, että monikulttuurisen työn papin toimen ehdokkaita kuullaan koepalveluksissa. Hiippakunnan piispa määrää koepalveluksien ajankohdat ja niistä tiedotetaan seurakunnan sivuilla.

Seurakunnanvaltuusto suorittaa papin vaalin ja valitsee näin monikultuurisen työn papin kolmen ehdolle asetetun hakijan joukosta sen jälkeen, kun heidät on kuultu koepalveluksissa. Valtuuston kokouksen ajankohta tiedotetaan mahdollisimman pian.

Peter Schiel on suorittanut teologian maisterin tutkinnon vuonna 2021. Schiel valmistuu loppuvuodesta lasten ja nuorten kotouttamisohjaajaksi. Hänellä on aiempaa kokemusta maahanmuuttajatyöstä Saksassa sekä ortodoksisen uskonnon opettajan työstä. Schiel puhuu äidinkielenään saksaa. Hänellä on erinomainen tai hyvä saksan ja suomen sekä kreikan taito ja hän osaa myös jonkin verran ranskaa.  Työt Schiel pystyisi aloittamaan aikaisintaan maaliskuussa.

Ensimmäisellä vaalisijalla oleva teologian maisteri ja rovasti Aleksej Sjöberg on vuodesta 2015 toiminut Tampereen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherrana. Hänellä on monikulttuuriseen tehtävään vaadittava laaja kielitaito. Hän puhuu äidinkielenään ruotsia ja hänellä on lisäksi hyvä suomen, venäjän, saksan taito ja hän voi toimittaa myös kirkkoslaavin ja kreikan kielillä. Lisäksi Aleksej Sjöbergillä on aiempaa kokemusta työntentelemisestä Helsingin ortodoksisella seurakunnalla venäjänkielisen papin toimessa. Isä Aleksej hoiti tehtävää vuosina 1999-2009.

Toiselle vaalisijalle sijoitettu Federico Mata on valmistunut teologian maisteriksi vuonna 2021 ja hänet on vihitty diakoniksi tämän vuoden helmikuussa. Mata toimii tällä hetkellä yrittäjänä puu- ja parkettialalla, ja hänet on voinut nähdä seurakunnassamme jumalanpalveluksissa diakonin kutsumustehtävässä. Myös Matalla on laaja-alainen kielitaito, sillä hän puhuu suomea, englantia ja espanjaa sekä melko hyvin ruotsia ja osaa myös kreikan alkeet.

Hakuajan puitteissa 8.11. mennessä tehtävään olivat lisäksi hakeneet Teemu Kurki ja Valtteri Oksa. Kaikkiaan tehtävään haki kuusi hakijaa.

Monikulttuurisen seurakuntatyön papin tehtävänä on tukea seurakunnan paikallisia yhteisöjä ja toimintamuotoja tulemaan saavutettaviksi ja mielekkäiksi eri kieli- ja kulttuuritaustoista tuleville ihmisille. Paikallisia yhteisöjä tuetaan ohjaamalla eri kielisiin jumalanpalveluksiin ja muuhun toimintaan osallistuvia vieraskielisiä seurakuntalaisia paikallisyhteisöjen piiriin. Monikulttuurisen työn henkilöstö toimii myös tiedon ja kokemusten kokoajana ja jakajana muulle seurakunnan henkilöstölle, sekä järjestää resurssien puitteissa opetus- ja kerhotoimintaa eri kielillä.

Muokattu 18.11.: Lisätty tieto, että neuvosto on kokouksessaan linjannut, että ehdokkaita halutaan kuulla koepalveluksissa. 

Korjattu: Uutisessa luki aiemmin virheellisesti neuvoston kokouksen päivämäränä 18.11., vaikka kokous on pidetty torstaina 17.11. 

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset