Kuva: Wikimedia Commons

22.3.2021

Lasaruksen lauantai, Kristuksen neljä päivää haudassa maanneen ystävän Lasaruksen kuolleista herääminen on tärkeä päivä kirkkovuodessa. Nelikymmenpäiväinen paasto on päättynyt ja Lasaruksen lauantai yhdessä palmusunnuntain kanssa muodostaa meille pääsiäisen esijuhlan.

Johanneksen evankeliumin 11. luvun kertomus kertoo ihmiseksi tulleen Jumalan Pojan näyttäytymisestä jumalihmisyydessään: ”Jeesus itki” (Joh. 11:35). Hän tekee sanalla eläväksi kuolleen Lasaruksen: ”Lasarus, tule ulos” (Joh. 11:43).

Lasaruksen lauantain troparin sanat kertovat, mistä tapahtumassa on kyse: ”Vahvistaaksesi uskoa yleiseen ylösnousemukseen, Sinä oi Kristus Jumala, kärsimyksiesi edellä herätit kuolleista Lasaruksen. Sen tähden mekin lapsukaisten tavoin kantaen voiton merkkejä huudamme Sinulle, kuoleman voittajalle: Hoosianna korkeuksissa, siunattu olet Sinä, joka tulet Herran nimeen.” Lasarus on esimerkki ylösnousemuksen mahdollisuudesta kaikille ihmisille.

Kuudennella paastoviikolla kirkon kirkkorunous kutsuu meitä tekemään Jumalan tahdon mukaisia tekoja. Jumalanpalvelusveisut julistavat, että hän herättää ”mielemme, joka kuolleena surkeasti makaa välinpitämättömyyden haudassa, tiedottomana lainkaan tuntematta jumalallisen pelkoa ja ilman elähdyttävää toimintaa, ja huutakaamme. Katso, armias Herra! Niin kuin muinoin herätit ystäväsi Lasaruksen kuolleista pelättävällä läsnäolollasi, tee samoin eläviksi kaikki armosi suoden” (6. paastoviikon keskiviikon ehtoopalveluksen paastostikiira).

Tito Collianderin (Kristityn tie, 1957) mukaan Jumala yksin tietää, mikä on ”sinulle hyödyllistä ja mitä sinä juuri sillä hetkellä tarvitset: myötäkäymisiä ja vastoinkäymisiä, kiusauksia ja lankeemuksia. Mikään ei tapahdu sattumalta eikä sinun voimatta ottaa oppia siitä, tämä sinun tulee parhaasi mukaan tehdä selväksi itsellesi, sillä niin kasvaa luottamus siihen Herraan, jonka olet valinnut seurattavaksesi.”

Pyhien isien mukaan meidän tulee nähdä itsemme lapsena, joka opettelee ensimmäisiä äänteitä ja ottaa ensimmäisiä horjahtavia askeleitaan. Kaikki maallinen viisaus ja kaikki taidot, mitä meillä on, ovat täysin arvottomat meitä odottavassa taistelussa, ja yhtä merkityksetön on meidän yhteiskunnallinen asemamme ja maallinen omaisuutemme. Vain Jeesuksen kautta ja hänen kanssaan mekin voimme Lasaruksen tavoin nousta uuteen elämään.

Teksti: Arkkimandriitta Andreas Larikka

Teksti julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2021. 

Kategoriat Kirkkovuosi