Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen ikoni Myllypuron kappelin ikonostaasissa. Kuva: Dimitri Tolonen

30.8.2022

Pieni kappeli Itä-Helsingin Myllypurossa näyttää seurakunnan ja hiippakunnan jumalanpalveluskalenterissa suurelta. Runsaat jumalanpalveluslistat ovat herättäneet huomioita. Keskeisten julkisten liikennevälineiden äärellä sijaitsevan kappelin ovat löytäneet niin paikalliset ortodoksit kuin kauempaakin tulevat rukoilijat.

 

Pyhäkön eteisessä kävijää tervehtii ensimmäisenä ukrainalaisille pakolaisille tarkoitetun hiippakunnallisen hätäruoka-avun lahjoituspöytä. Hämyisessä kappelissa palavat jo tuohukset ja muutamat rukoilijat saapuvat arkipäivän iltapalvelukseen. Aamuvarhaisella pyhäkössä on jo toimitettu liturgia.

”Saamme paljon kiitosta, että ihmiset ehtivät käydä liturgiassa ennen töihin menoa”, kertoo pyhäkön pappi, isä Joosef Vola.

Pastori Joosef Vola Myllypuron kappelissa.

Puoli seitsemän aamuliturgiat alkoivat osittain sattumalta.

”Seurakunnantarkastuksen kokous osui yhteen aamuliturgian kanssa. Emme halunneet perua palvelusta, joten aikaistimme sitä ja toimitimme liturgian kello 6:30 alkaen. Paikalle tuli 20 ihmistä. Ymmärsimme, että on tarvetta palveluksille juuri tuohon aikaan.”

Kappelissa on myös huomattu, että osa ihmisistä hakee jumalanpalveluksista rauhaa ja haluaakin tulla arkiaamuna paikalle, kun ihmisiä on vähemmän läsnä kuin viikonloppuna.

Isä Joosef on toiminut marraskuusta 2017 Itä-Helsingin alueen pappina, ensin sijaisena ja tämän jälkeen vakituisena. Jumalanpalveluksien määrä lisääntyi kappelissa vähitellen yhteistuumin kanttori Maria Susunan kanssa.

”Alkuun totesimme, että tuo ja tuokin palvelus olisi kiva toimittaa ja lisäsimme palvelukset kalenteriin. Meillähän on kirkkovuodessa rikas vaihtelu tekstien osalta. Korona-aikana asia vakiintui se, että kun olemme töissä, niin aamulla ja illalla meillä on jumalanpalvelukset. Koimme, että se on silloin vähintä voimme tehdä.  Kun palveluksiin pääsi vain rajallinen määrä ihmisiä, oli ilmeistä, että mitä enemmän toimitamme palveluksia, sitä enemmän ihmisiä myös pääsee paikalle kirkkoon. Rajoitusmäärä oli silloin 20 ihmisitä ja se täyttyi erityisen nopeasti varsinkin sunnuntain liturgian yhteydessä”, kertoo isä Joosef.

” Sitä varten olemme täällä pappina ja kanttorina, että toimitamme vähintään jokaisena työpäivänä. Minulle se on syy, miksi teen tätä työtä”, tiivistää kanttori Maria Susuna.

”Palvelusten toimittaminen on sitä, mitä meidän pitäisikin tehdä. Palvelusten toimittaminen ei väsytä, vaan pikemminkin voimaannuttaa. Joskus lauantaina saatan olla illalla vigiliassa väsynyt pitkän päivän ja toimituksien päätteeksi, mutta heti alkusiunauksen jälkeen jo saan jostakin voimaa”, kuvailee isä Joosef.

Kanttori Maria Susuna johtamassa kuorolaulua jumalanpalveluksessa.

 

Esirukouksen voima – voimme luottaa siihen, että puolestamme rukoillaan

Paikalliset tietävät kanttori Marian mukaan jo säännöllisten palveluksien rytmin, ja kun he tarvitsevat esirukousta tai haluavat keskustella papin kanssa esimerkiksi läheisen sairastuessa, he tietävät löytävänsä papin ja kanttorin kappelista.

”Tämä on myös turvaverkko seurakuntalaisille. Monille on tärkeä tietää, että kirkossa rukoillaan, vaikka he eivät itse pääsisi paikalle”, kanttori Maria tiivistää ja jatkaa:

”Ja kuorolaisilla on mahdollisuuksia oppia jumalanpalvelusten rakennetta entistä laajemmin. On useampi päivä, myös arkena, kun voi osallistua ja laulaa kuorossa. Laulammekin monipuolisesti erilaisia sävelmiä ja niiden varantteja. Olemme päättäneet, että panostamme ainoastaan jumalanpalveluksiin. Emme esimerkiksi esiinny tai pidä konsertteja.”

Ukrainan sota on myös saanut näkemään ne samat jumalanpalvelustekstit aivan uudessa valossa.

”Sama teksti saattaa elämän- tai maailmantilanteen muuttuessa myös puhutella aivan toisella tavalla. Näin on esimerkiksi Jumalanäidin Kaikkien murheellisten ilo -ikonin edessä toimitettavan rukouspalveluksen kohdalla. Ukrainan sota ja ukrainalaispakolaisten hätä koskettavat meitä, ja siksi murheellisille tarkoitetut tekstit voivat tuntua olevan nyt osoitettua juuri Ukrainan sodasta kärsiville.”

Jumalanpalveluksiin riittää osallistujia. Isä Joosefin mukaan ne kerrat, kun kukaan ei tullut paikalle palvelukseen, ovat laskettavissa yhden käden sormilla.

” Meidän ei tulisi väheksyä jumalanpalveluksien esirukouksen voimaa. Jokaisessa jumalanpalveluksessa kannetaan esirukouksia myös niiden puolesta, ketkä eivät ole päässeet paikalle. Proskomidiassa, ehtoollisen valmistamisen yhteydessä, muistetaan hyvin laajassa mittakaavassa ihmisiä, jotka eivät ole varsinaisesti läsnä palveluksessa. ”

 

Pyhäkkökeskeisyyttä parhaimmillaan – seurakunnan jokaisella alueella omat ominaispiirteensä

Myllypuron kanttori ja pappi näkevät asian niin, että jokaisessa pyhäkössä ja seurakunnan alueella on omat painopistealueensa. Oman rytmin kautta tulee myös esille juuri pyhäkkökeskeisyys. Toisella alueella seurakunnassa saatetaan panostaa diakoniaan, kerhoihin tai keskusteluihin, toisella taas jumalanpalveluksiin.

”Näin pyhäkkömme myös täydentävät toisiaan ja kaikilla on tehtävä suuressa seurakunnassamme”, kuvailee kanttori Maria. Hänellä on myös kokemusta kanttorin työstä muualla, missä kanttorilla on hyvin monenlaisia tehtäviä oman työnsä päälle. Toki myös Itä-Helsingin alueella on muuta toimintaa ja pyhiä toimituksia, kuten kasteita, tai kanttoria tarvitaan vihkitoimitukseen muualla seurakunnassa.

”Juuri tämän vuoksi on hyvä, että aamupalvelukset loppuvat ennen kello 8 aamulla ja alkavat kello 17 illalla. Ehdimme kyllä päivällä tehdä myös muuta hengellistä työtä.”

Nyt kappelissa on vietetty temppelijuhlaa ja valmistaudutaan uuteen kirkkovuoteen. Kappeli on pyhitetty Aleksanteri Syväriläiselle, jonka muistoa vietetään 30. elokuuta. Uusi kirkkovuosi otetaan vastaan 31. elokuuta yöpalveluksella, joka alkaa jo kello 16:30 alkaen. Palvelukseen voi saapua oman aikataulun mukaan, ja viipyä vaikka vain hetken.

Isä Joosef on kiitollinen, että he voivat itse määritellä jumalanpalvelusrytmin ja voivat toimittaa myös näin erikoisempia palveluksia.

”Luukkaan evankeliumi loppuu sanoihin ”He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa lakkaamatta”. Se ei ole kirjaimellisesti meille mahdollista. Näkisin kuitenkin, että meidän tulisi tavoitella jatkuvaa rukousta siinä määrin, kuin se on meille mahdollista”.

Myllypuron kappelin jumalanpalveluksien aikataulut löydät pyhäkön sivuilla sekä jumalanpalveluskalenterista.

Ajankohtaista tietoa Myllypuron kappelin toiminnasta myös sosiaalisessa mediassa pyhäkön Facebook-sivuilla.

Kategoriat Uutiset