Pyhä Trifon Petsamolainen. Kuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

14.11.2022

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž sluuʹžv 14.12.2022

Seärad 14.12.2021, čiâss 17.00,

Pââʹss Treffan prääʹzniǩ käännʼnen

Dommceerkvest, Liisankatu 29 A, 4. riâdd (Kruununhaka)

moʹlidvasluuʹžv säämas da lääddas.

Eʹčč Kalevi Kasala âânn sluuʹžv

da ceerkavlaauljoouk jååʹđat jaakân, Päivi Kasala

Sluuʹžv vuäitt seuʹrrjed stream pääiʹǩ

 

 

Koltankielinen rukouspalvelus 14.12.2022

Keskiviikkona 14.12.2021, klo 17.00,

Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen juhla Kotikirkossa, Liisankatu 29 A, 4. krs. (Kruununhaka). Rukouspalvelus toimitetaan koltaksi ja suomeksi.

Palvelusta voi seurata suoratoistona.

Pappina toimii Isä Kalevi Kasala ja kanttorina toimii Päivi Kasala

 

Juhlan tropari ja kontakki suomen- ja koltan kielillä: 

Tropari, 8. säv. 

Tultuasi ensimmäisenä valistajana äärimmäiseen pohjolaan sinä, oi pyhittäjäisämme Trifon, ohjasit sen asujat elämään johtavalle tielle uudestisynnyttäen heidät vedestä ja Pyhästä Hengestä. Sinä istutit hengelliset lapsesi hedelmättömään kiveliöön kuin etelän öljypuut ja perustit luostarin elämänalkuisen Kolminaisuuden nimeen. Sen tähden kunnioittaen sinua apostolina ja erämaakilvoittelijana me hartaasti sinulle lausumme: Rukoile Jumalaa kaikkien niiden puolesta, jotka muistoasi kunnioittavat. 

 

Tropar, 8. suõmm 

Ton ǥo leʹjjiǩ puättam vuõssmõssân vuäʹpsteejan tââʹvmõs Sääʹmjânnma, ton oi pââʹzzteeieʹččem Treeffan, vuõiǥiiǩ tõn aassjid jieʹllem vuõigg ǩeinnu oʹđđestšõõddeeʹl siʹjjid čääʹʒʒest da Pââʹss Jiõggâst. Ton išttiiǩ jiõglvaid päärnaad šõõddteʹmes rahttja mâʹte saujj vueʹmm-muõrid da raajtiǩ namstar jieʹllemalggsaž Koummõhttsažvuõđ nõʹmme. Tõn diõtt ciʹsttjeeʹl Tuu apostoolân da poostaijânnam ǩeâštʼtõõllʼjen mij väimsteen Tuʹnne ceäʹlǩǩep: Ään Vuâsppååʹd puki tõõi peäʹlest, kook mooštad ciʹsttje. 

 

Kontakki, 8.säv. 

Mielesi pyrkimykset suunnaten kokonaan Jumalaan, Sinä, oi pyhittäjäisä, horjumatta seurasit koko sielustasi hänen kutsuaan. Sinä asetuit äärimmäiseen pohjolaan ja elettyäsi siellä enkelin ja apostolin tavoin sinä tulit monille pelastuksen tieksi. Sen tähden Kristus kirkasti sinut ja rikastutti ihmeiden tekemisen lahjalla. Iloitse Kristuksen tunnustaja, esirukoilijamme pyhittäjä Trifon. 

 

Kontakk, 8. suõmm 

Miõlâd veggmuužžid Vuâsppååʹd årra puk vuõltteeʹl, Ton, oi pââʹzzteeieʹčč suõʹppjõõđǩânai viõǥǥtiǩ ceâlai väimstad Suu kåččmõõžž. Ton jeälõʹttiǩ tuâǥǥmõs tâʹvvjânnma da jeäʹleeʹl toʹben aʹŋǧǧli da apostooli nalla Ton šõʹddiǩ mäŋggsid kaʹjjõõzz vueʹǩǩen. Tõn diõtt Kristõs čuõvii Tuu da regsmõõʹtti õmmsid tuejjeem sǩiâŋkin. Rämmaž Kristõõzz tobdsteei, mij ouddmolldõõtti pââʹzzteei Treeffan. 

 

 

Kategoriat Ajankohtaista