22.11.2018

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu Valamon luostarissa 26.–29. marraskuuta.

Vuoden 2018 kirkolliskokouksessa arvioidaan muun muassa hiippakuntarajoja osana hallinnonuudistusta sekä valitaan vaalilla Kuopion ja Karjalan hiippakuntapiispa.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkolliskokousedustajat kuluvalla kaudella ovat kirkkoherra Markku Salminen, rovasti Mikael Sundkvist, ylidiakoni Juha Lampinen, kanttori Varvara Merras-Häyrynen sekä maallikkoedustajat Max Arhippainen, Nunna Elisabet (Liisa Toppila), Tuovi Haikala, Maria Lampinen, Risto Nordell ja Ulla Saarinen.

Ensimmäinen täysistunto alkaa maanantaina 26. marraskuuta.

Kirkolliskokouksen asialista ja päätökset julkaistaan Suomen ortodoksisen kirkon verkkosivuilla.

Täysistunnot striimataan ja ne ovat katsottavissa kirkon sivuilla joko reaaliajassa tai tallenteena. Istuntojen aikataulut voit tarkistaa niin ikään kirkon sivuilta kokouksen edetessä.

Kuva: Miro Järnefelt


Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon ylin päättävä elin. Sen itseoikeutettuja jäseniä ovat Suomen ortodoksisen kirkon piispat, Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, Oulun metropoliitta Elia ja Joensuun piispa Arseni. Lisäksi kirkolliskokouksen jäseniä ovat vaalilla valitut 18 maallikoiden, 11 papiston ja kolme kanttoreiden edustajaa.

Nyt kokoontuva kirkolliskokous on valittu kevään 2016 vaalissa kolmivuotiselle toimikaudelle, joka päättyy 31. toukokuuta 2019. Seuraavan kauden kirkolliskokousedustajat valitaan keväällä 2019 järjestettävässä vaalissa.

Kirkolliskokouksen tehtäviin kuuluu tehdä päätöksiä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta koskevissa asioissa sekä tehdä linjauksia kirkollisen elämän ja toiminnan suhteen.

Kirkolliskokouksessa on viisi pysyvää valiokuntaa, jotka ovat lakivaliokunta, hallintovaliokunta, sivistysvaliokunta, talousvaliokunta ja tarkastusvaliokunta. Kirkolliskokouksen päätökset perustuvat valiokunnissa laadittuihin mietintöihin.

Kategoriat Ajankohtaista