28.3.2019

Maaliskuussa toimitetuissa kirkolliskokousvaaleissa valittiin papiston, kanttoreiden sekä maallikkojen edustajat toimikaudelle 2019-2023. Maaliskuun 28. päivänä kirkollishallitus vahvisti vaalien tuloksen. Helsingin seurakunnan alueelta kirkolliskokoukseen valittiin yhteensä yksitoista edustajaa.

Papisto

Helsingin seurakunnan alueelta kirkolliskokoukseen valittiin neljä papiston edustajaa:

Mikael Sundkvist
Teo Merras
Heikki Huttunen
Markku Salminen

Papiston edustajia valittiin koko Suomen alueelta yhteensä yksitoista.

Kanttorit

Kirkolliskokoukseen valittiin yksi kanttori Helsingin seurakunnan alueelta:

Varvara Merras-Häyrynen

Merras-Häyrynen edustaa kirkolliskokouksessa Helsingin hiippakuntaa. Kanttorien edustajia valittiin koko Suomen alueelta yhteensä kolme: yksi Helsingin hiippakunnasta, yksi Oulun hiippakunnasta ja yksi Kuopion ja Karjalan hiippakunnasta.

Maallikkojen edustajat

Maallikkojen edustajiksi Helsingin seurakunnan alueelta valittiin seuraavat henkilöt:

Elina Palola
Nunna Elisabet (Liisa Toppila)
Ulla Saarinen
Tuovi Haikala
Risto Nordell
Ritva Bly

Maallikkojen edustajia valittiin koko Suomen alueelta yhteensä kahdeksantoista.

Valittujen edustajien toimikausi 2019-2023 alkaa 1. kesäkuuta.
Listan kaikista kirkolliskokousedustajista pääsee lukemaan Suomen ortodoksisen kirkon nettisivuilta.


Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon ylin päättävä elin. Edustajia kirkolliskokouksessa on 36. Edustajista puolet on maallikoita ja puolet papistoa sekä kanttoreita. Itseoikeutettuja kirkolliskokouksen jäseniä ovat piispat ja mahdolliset apulaispiispat.

Kirkolliskokouksen tehtäviin kuuluu tehdäpäätöksiä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta koskevissa asioissa sekä tehdä linjauksia kirkollisen elämän ja toiminnan suhteen.

Kategoriat Uutiset