Valtuustovaaleja ei voida pitää seurakunnassamme ennen kuin hallinto-oikeus on antanut asiassa lainvoimaisen päätöksen. Kuvituskuva: PIxabay

6.2.2024

Kirkollishallitus on 31.1. kumonnut valtuuston vaalialuejakoa koskevan päätöksen ja kieltänyt sen täytäntöönpanon.

Asia selviää kirkollishallituksen tammikuun kokouksen pöytäkirjasta, joka on julkaistu Suomen ortodoksisen kirkon sivulla 2. helmikuuta.

Kirkollishallitus oli saanut 21.12.2023 oikaisuvaatimuksen koskien Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuuston 7.12.2023 tekemää vaalialuejakoa koskevaa päätöstä. Valtuusto oli joulukuussa tehnyt vaalialueiden osalta saman päätöksen, kuin se oli tehnyt 11. toukokuuta. Kirkollishallitus oli 20.9. kumonnut valtuuston päätöksen ja keskeyttänyt näin valtuustovaalit Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa. Kumoamispäätöksestä on 27.9.2023 valitettu hallinto-oikeuteen. Valituksen oli tehnyt kaksi seurakuntamme valtuutettua, Jefim Brodkin ja Anja Lindström.

”Kun valituksen käsittely on hallinto-oikeudessa kesken, ei ole perusteita käynnistää täsmälleen samanlaista päätöksentekoprosessia uudelleen, kuten nyt on tosiasiallisesti valtuuston päätöksellä 7.12.2023 ja siitä tehdyllä oikaisuvaatimuksella 21.12.2023 tapahtunut”, todetaan kirkollishallituksen pöytäkirjassa.

Kirkollishallitus on antanut 2.2. mennessä hallinto-oikeudelle vaaditun lausunnon valituksen johdosta.

Valtuuston vaaleja koskien jäädään siis näin ollen odottamaan hallinto-oikeuden päätöstä koskien kirkollishallituksen päätöstä kumota valtuuston vaalialueita koskeva päätös. Seurakunnassa voidaan käynnistää valtuustovaalit vasta kun hallinto-oikeus on antanut asiassa lainvoimaisen päätöksen.

Viime vuonna kautensa päättänyt valtuusto, neuvosto ja toimikunnat jatkavat nyt toimintaansa uuden valtuuston valintaan saakka keskittyen vain välttämättömiin asioihin, jotka eivät siedä lykkäystä.

Kirkollishallituksen 31.1. kokouksen pöytäkirja on julkaistu Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla.

 

Päivitetty 8.2.2024: Korjattu kirkollishallituksen pöytäkirjaan johtava linkki oikeaan muotoon. 

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset