19.4.2024

Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus kumosi 10.4. kokouksessaan  Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvoston 18.1.2024 pöytäkirjan 7 §:n kohdalla tekemän päätöksen koskien neuvoston jäsenen eroa ja palautti asian seurakunnanneuvoston valmisteltavaksi. Asia ilmenee 18.4. Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla julkaistussa kirkollishallituksen pöytäkirjassa.

Kirkollishallitus käsitteli asiaa seurakuntamme kahden valtuutetun, Ulla Saarisen ja Kim Kilpisen tehtyä oikaisuvaatimuksen neuvoston 18.1. päätökseen liittyen. Oikaisuvaatimuksessa vaadittiin, että Kirkollishallitus kumoaa seurakunnanneuvoston päätöksen ja palauttaa asian käsiteltäväksi seurakunnanvaltuustossa.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että seurakunnanneuvoston jäsenen pappismunkki Foman (Tomi Mononen) anottua eroa neuvoston jäsenyydestä seurakunnanneuvosto ei ole esittänyt seurakunnanvaltuustolle eronpyynnön käsittelemistä, vaan on kokouksessaan 18.1.2024 merkinnyt asian tiedoksi. Edelleen neuvosto on päättänyt, että se ”ei esitä toimitusvaltuustolle uuden jäsenen valintaa”. Kirkollishallitus toteaa, että neuvosto on menetelyllään ylittänyt toimivaltansa ja toiminut ortodoksisen kirkkolain, OrtKL 51 §:n ja 58 §:n, vastaisesti:

”OrtKL 51 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. OrtKL 59 §:n mukaan seurakunnanneuvoston tehtävänä on vastata seurakunnanvaltuuston päätösten valmistelusta. Sama asia on täsmennetty OrtKJ 94 §; n 1 momentin kohdassa 3. Sen mukaan seurakunnanneuvoston tehtävänä tehdä esitykset seurakunnanvaltuustolle. Seurakunnanneuvoston tulee tehdä valtuustolle ratkaisuesitys eronpyyntöasiassa normaalin hallintokäytännön mukaisesti edellä selostettuihin OrKL:n ja OrtKJ:n säännöksiin perustuen. Kyse on ns. valmistelupakosta, josta valmistelevan toimielimen on mahdollista poiketa vain nimenomaisen lainsäännöksen nojalla.
Seurakunnanneuvoston ratkaisuesityksen tulee sisältää myös neuvoston perustelut esitykselleen. Seurakunnanneuvoston on siten katsottava toimineen OrtKL 59 §:n ja OrtKJ 94 §:n 1 momentin 13 kohdan 3 vastaisesti jättäessään seurakunnanneuvoston jäsenen eronpyyntöasian valmistelematta seurakunnanvaltuustolle.”

Kirkollishallitus huomauttaa, että eroaminen seurakunnanneuvoston jäsenyydestä edellyttää seurakunnanvaltuuston asiassa tekemää lainvoimaista päätöstä. Seurakunnanneuvoston on siten myös katsottava ylittäneen toimivaltansa päättäessään olla valmistelematta ja esittämättä valtuustolle neuvoston jäsenen eronpyyntöasiaa.

Kirkollishallitus kiinnittää lisäksi seurakunnanneuvoston huomiota siihen, että toimielimien toimikauden jatkuessa kunkin seurakunnan toimielimen tulee 1.1.2024 alkaen edelleen hoitaa OrtKL:iin ja OrtKJ:een perustuvat lakisääteiset tehtävänsä, kunnes vaalit on saatu pidettyä.

Kirkollishallituksen 10.4. pöytäkirja

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset