Isä Markku Uspenskin katedraalin praasniekassa 2019. Kuva: Tiina Ryynänen

30.8.2019

Syksy tuo tullessaan käsittelyyn paljon asioita seurakuntien yhdistymissopimusten myötä. Tarvitaan siis paljon sekä rukousta että työtä.

Parhaillaan on menossa myös ehdokasasettelu seurakunnan valtuuston vaaliin, joka pidetään marraskuun alussa. Valtuustolla on merkittävä vaikutus seurakunnan toimintaan, koska se päättää strategisista linjauksista sekä tulo- ja talousarviosta. Budjetin avulla asetetaan prioriteetit ja tavoitteet. Lisäksi valtuusto käyttää valtaa neuvoston ja muiden lakisääteisten elinten jäsenten valinnassa. Sillä on vaikutusta seurakunnan toimintaan, kuten esimerkiksi pappien ja kanttoreiden valintoihin, jotka tehdään hiippakunnan piispan esityksestä.

Vuoden 2020 alusta seurakuntamme alue on entistä laajempi. Nyt valittava valtuusto pääsee siis muovaamaan painopistealueita ja toimintaa historiallisessa tilanteessa. Lisäksi valtuusto on vaikuttamassa siihen, millaista laajentuneen seurakunnan arki on seurakuntalaisten näkökulmasta. Seurakuntalaisten osallisuutta tarvitaan päätöksenteossa, jotta palveluita voidaan suunnata nimenomaan seurakuntalaisten palvelemiseen.

Rohkaisen siis eri alueiden ihmisiä asettumaan ehdolle vaalissa. Yksi tapa palvella Kristuksen kirkkoa on antaa hallinnollista ja taloudellista osaamistaan Kirkon käyttöön luottamuselimen jäsenen roolissa. Nyt alkavalla kaudella voimme nauttia myös siitä, että voimme oppia muilta alueilta sekä saada heidän osaamisensa yhteiseen tekemiseen. Uusi valtuusto tulee hoitamaan koko seurakunnan asioita. Paikallisella tasolla toteutetaan sitten seurakunnallinen työ resurssien puitteissa.

Kaikille meille on tärkeä muistaa, että seurakunta ei ole pelkkä hallintohimmeli. Seurakunta on Kristuksen kirkon paikallinen yhteisö. Paikallisten yhteisöjen aktiivisuudesta on paljon kiinni, mutta tarvitsemme myös hallintoelimet, jotta työ kentällä mahdollistuisi. On tärkeää toimia oman pyhäkön parissa, mutta tärkeää on myös olla ehdolla valtuustoon ja äänestää vaalissa, josta kerrotaan tarkemmin näillä sivuilla.

Siunatkoon Jumala itse kunkin elämäntilanteen ja antakoon voimaa ajassa, jossa monimutkaisista asioista tehdään yksinkertaistuksia ja kukin julistaa omaa totuuttaan eri kanavilla. Kirkon perinne askeesin ja hengellisen ohjauksen osalta on tervehdyttävää julistusta, joka liittää meidät terveellä tavalla osaksi luomakuntaa. Ekumeeninen patriarkka Bartholomeus on antanut lausuman, jossa hän viittaa tulevaan syyskuun ensimmäiseen päivään:

”Syyskuun 1. päivänä julkituotavassa ensyklikassa tulemme linjaamaan erilaisia aloitteita ja toimintamalleja, joita Ekumeeninen patriarkaatti on johtanut viimeisten 30 vuoden aikana sekä huomioimaan ortodoksisen kirkon kahden tuhannen vuoden mittaisessa perinteessä esitettyjä periaatteita ja näkemyksiä Jumalan luomakunnasta huolehtimisesta.”

Olkoon patriarkkamme työ kutsu meille osallisuuteen paikallisesta seurakunnasta; sen toiminnasta ja luottamustehtävistä.

Kristus on tie, totuus ja elämä.

Markku Salminen
kirkkoherra

Kategoriat Ajankohtaista