Kirkkoherra Markku Salminen. Kuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

24.5.2022

”Olemme toteuttaneet suurimman hallinnollisen uudistuksen sitten toisen maailmansodan, joten nyt on aika kerätä palautetta”

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen on seurakunnantarkastuksen edellä levollisin mielin.

– Hallinnollinen tarkastus sujui hyvin. Nyt varsinaisessa seurakunnantarkastuksessa tehtäväni on olla kuulolla. Olen seurakunnantarkastuksessa kuulevana korvana, korostaa isä Markku Salminen.

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo tarkastaa seurakunnan 25.-29.5. ja tarkastusta johtaa Helsingin hiippakunta. Seurakunnan hallinnollinen tarkastus suoritettiin varsinaisen seurakunnantarkastuksen edellä, ja silloin seurakunta jo toimitti kaikki seurakunnan toimintaan ja taloudenpitoon sekä päätöksentekoon liittyvät asiakirjat.

– Seurakunnan tehtävänä on tarjota hiippakunnalliselle tarkastukselle kaikki tarvittavat tiedot ja puitteet, jotta voimme saada mahdollisimman objektiivista ja totuudenmukaista palautetta ja kehitysehdotuksia sekä linjauksia tulevaa varten,

Tämän seurakunnantarkastuksen painopistealueena ja erityisen huomion kohteena on vuoden 2021 toteutunut seurakuntien yhdistyminen, kun Helsingin seurakunta yhdistyi Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien kanssa.

– Kirkossa on toteutettu viime vuonna suurin hallinnollinen uudistus rauhan aikana toisen maailmansodan jälkeen. Uudistus on koskettanut erityisellä tavalla seurakuntamme. Siksi tämä on merkittävä ja suuri asia tässä seurakunnantarkastuksessa.

Arkkipiispa Leo vierailee seurakunnantarkastuksen aikana juuri Hämeenlinnan ja Lahden alueilla. Siellä hän tapaa paikallisia työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia.

– Arkkipiispa on kiinnostunut kuulemaan ja näkemään, miten eri alueet huomioidaan kasvaneessa seurakunnassamme.

Kirkkoherra odottaa erityisesti näkökulmia siihen, miten seurakunnan tulisi palvella ja toimia tulevaisuudessa.

– Vaikka tarkastus on myös taaksepäin katsomista, se ei kuitenkaan ole ainoastaan menneisyyden ruotimista. Tavoitteena on saada tarkastuksesta eväitä siihen, miten tästä eteenpäin.

Isä Markku Salminen korostaa, että seurakunnantarkastuksesta kokonaisuudessaan vastaa Helsingin hiippakunta. Ohjelmassa olevissa seurakuntalaisten tapaamisissa, keskustelutilaisuuksissa ja seurakunnankokouksessa jokaisella seurakuntalaisella on mahdollisuus tuoda näkökulmia ja havaintojaan esille arkkipiispa Leolle.

– Seurakuntalaisten kannattaa pohtia, kuinka seurakuntatyö toteutuu nyt aiempaa isommassa hallinnollisessa yksikössä. Voi miettiä etukäteen, miten seurakunnan palvelu näkyy ja tuntuu tässä laajentuneessa seurakunnassa. Samalla on hyvä myös kuunnella, mitä sanottavaa arkkipiispalla on meille.

Seurakunnantarkastuksen päättää sunnuntaina liturgian jälkeen pidettävä seurakunnankokous. Siinä arkkipiispa Leo pitää johdantopuheen, jossa hän oletetusti kertoo havainnoistaan ja ehkä myös antaa ohjeistuksia seurakunnalle. Myös seurakuntamme kirkkoherra Markku Salminen pitää kokouksessa puheen ennen kaikkien yhteistä keskustelua.

– Saamme seurakunnantarkastuksen jälkeen pöytäkirjan, johon on kirjattu tarkastusseurueen tekemät keskeiset havainnot. Tämä on meille hyvin tärkeä asiakirja ja toivon mukaan myös ohjenuora tulevaa varten.

Tarkastuksen pöytäkirja on julkinen ja siinä kirjattua havaintoja ja mahdollisia kehitys- ja toimintaehdotuksia käsitellään seurakunnan luottamuselimissä ja niistä uutisoidaan seurakunnan viestintäkanavissa.

Lopuksi kirkkoherra Markku Salminen vielä lisää:

– Toivon mukaan mahdollisimman moni pääsee osallistumaan seurakuntamme tarkastukseen. Tämä on historiallinen tarkastus, sillä edellisestä on kulunut jo 8 vuotta, ja tämä on ensimmäinen tarkastus, jonka arkkipiispa Leo suorittaa sitten arkkipiispan istuimen siirtymisen, vieläpä kasvaneessa ja uudistuneessa seurakunnassamme.

Seurakunnantarkastuksen ohjelma ja lisätietoa. 

Teksti: Vlada Wahlstén