Koululaiset kulkivat ristisaatossa Uspenskin katedraalin ympäri kirkkaan viikon tiistaina 2.4.2024. Teksti ja kuva: Vlada Wahlstén

12.4.2024

Pääsiäiskauden ensimmäinen viikko, kirkas viikko on perinteisesti ollut Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa pyhän melun viikko, kun pyhäköt ovat täyttyneet koululaisryhmistä. Uspenskin katedraalin kirkkaan viikon jumalanpalveluksiin on aiempina vuosina osallistunut toistatuhatta koululaista. Tänäkin vuonna koululaiset ovat Helsingin ulkopuolella täyttäneet pyhäkkömme. Espoossa kaikki halukkaat eivät edes mahtuneet mukaan koululaispalveluksiin. Sen sijaan Uspenskin katedraalissa oli varsin hiljaista, kun liturgiaan osallistui satojen koululaisten sijaan vain muutamia kymmeniä.

Taustalla on Helsingin ortodoksisen seurakunnan säästötarpeiden vuoksi tehty kokeilu: Linja-autokuljetuksia ei korvattu Uspenskin katedraaliin saapuville.

”Linjasimme, että korvaamme linja-autokuljetukset vain Helsingin ulkopuolella. Sen sijaan Uspenskin katedraaliin kutsuimme saapumaan jumalanpalvelukseen ja ruokailuun julkisilla liikennevälineillä”; kertoo seurakunnan kasvatuksen esihenkilö ja Espoon alueen pappi isä Petri Korhonen.

Kirkkaan viikon koululaisjumalanpalvelukset ovat maksaneet seurakunnalle arviolta 60 000 euroa, joista linja-autojen tilausmaksut ovat vieneet suuren osan. Osana seurakunnan säätötoimenpiteitä näistä kuluista kokeiltiin säästää ja samalla rohkaista koululaisryhmiä käyttämään julkisia.

Opettajille lähetettiin keväällä kutsukirje seurakunnan järjestämiin pääsiäisajan jumalanpalveluksiin. Kirjeessä oli ohjeet ilmoittautumiseen. Kirjeessä kerrottiin, että Uspenskin katedraaliin tullaan julkisilla liikennevälineillä. Myös muihin pyhäkköihin toivottiin tulevan mahdollisuuksien mukaan julkisilla liikennevälineillä, mikäli se on mahdollista.

”Vain yksi helsinkiläinen opettaja oli asian tiimoilta yhteydessä”, kertoo kasvatuksen esihenkilö isä Petri Korhonen. ”Opettaja perusteli hyvin, miksi hänen on mahdoton hakea ja tuoda oppilaita eri kouluista kirkkoon. Tilasimme hänen kouluryhmälleen tämän perusteella linja-autokuljetuksen. Odotin muidenkin opettajien olevan minuun tarpeen mukaan yhteydessä. Kun yhteydenottoja ei tullut, oletin asian olevan kunnossa.”

Vain kourallinen koululaisryhmiä ilmoittautui Uspenskin katedraalin koululaisjumalanpalveluksiin.

Isä Petri on tilanteesta pahoillaan.

”Meidän ei ollut tarkoitus jättää ketään koululaisia pääsiäisjumalanpalveluksien ulkopuolelle, eikä asettaa eriarvoiseen asemaan. Tänä vuonna kuitenkin moni koululainen ei päässyt mukaan.”

Isä Petri on myös halunnut herätellä keskustelua koululaisjumalanpalveluksien järjestämisestä sekä laajemmin kirkon ja koulujen yhteistyöstä.

”Olisi hienoa saada koululaisryhmiä käymään kirkossa useamminkin kuin vain pääsiäisenä.”

Opettajien, koulujen ja rehtorien kirkkoon ja uskontoon suhtautumisen välillä on myös suuria eroja, jotka vaikuttavat myös yhteistyöhalukkuuteen ja koululaisjumalanpalveluksiin osallistumiseen.

”On opettajia, joille tämä on hyvin tärkeää ja on myös niitä, jotka eivät halua tuoda koululaisia kirkkoon lainkaan. Myös rehtorit suhtautuvat eri tavoin tähän perinteeseen.”

Uspenskin katedraalissa oli tänä vuonna kirkkaan viikon jumalanpalveluksissa vähemmän osanottajia kuin edellisvuosina. Koronapandemian aikana vuosina 2020-2021 voimassa olleiden rajoituksien vuoksi ei koululaisjumalanpalveluksia pystynyt lainkaan järjestämään. Kuva tämän vuoden pääsiäiskaudelta 2024.

 

Säästöt vaikuttavat väistämättä myös toimintaan – kasvatuksessa ollut pitkään resurssivajausta

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen pitää tärkeänä yhteistyöstä koulujen kanssa sekä ennen kaikkea ratkaisukeskeistä otetta. Yhteistyö koulujen kanssa on viime vuosina ollut haastavaa seurakunnan kasvatuksen resurssivajeesta johtuen.

”Säästöpaineet ovat näkyneet seurakuntamme kasvatuksen toiminnassa, kun tehtäviä on jätetty täyttämättä tai täytetty vain osaksi aikaa.”

Kirkkoherra Markku Salminen on lisäksi huomannut, että henkilöstövähennykset ovat lisänneet myös muun muassa pappisesimiesten hallinnollista työtä.

”Tilannetta tulee tarkastella jatkossa Kirkon toiminta- ja tavoiteohjelman näkökulmasta tarkemmin.”

Tänäkin keväänä koululaisjumalanpalveluksia suunnitteli ja toteutti kasvatustyöntekijä kaikkien muiden työtehtäviensä lisäksi ja kasvatuksen esihenkilö vastaa myös Espoon ja Läntisen alueen seurakuntatyöstä.

”Onneksi tilanteeseen tulee nyt muutos. Perhetyöstä vastaava työntekijä aloitti tämän vuoden helmikuussa ja nyt huhtikuussa neuvoston on määrä valita uusi aikuiskasvatuksesta ja kouluyhteistyöstä vastaava työntekijä. Meillä on myös ollut sijainen kasvatustyön kanttorin tehtävässä. Näin toimintaa päästään suunnittelemaan ja toteuttamaan lähes täydellä kokoonpanolla”, iloitsee Petri Korhonen.

 

Koululaisille pääsiäisen ilon ja toivon sanomaa

Kristuksen ylösenousemuksen ikoni analogilla Uspenskin katedraalissa.

Kirkkaan viikon koululaisjumalanpalveluksiin on kaiken kaikkiaan kuitenkin osallistunut myös tänä vuonna runsaasti osallistujia eri paikkakunnilla. Kaikkiaan tänä vuonna on toimitettu 22 koululaisjumalanpalvelusta useilla seurakuntamme alueilla: Helsingin Uspenskin katedraalin lisäksi useita palveluksia Espoossa Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkossa ja Vantaalla Kristuksen taivaaseenastumisen kirkossa sekä pyhäköissämme Järvenpäässä, Porvoossa, Klaukkalassa, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Lohjalla ja Nummelassa. Lisäksi Hangossa toimitetaan vielä koululaisjumalanpalvelus pääsiäisen keskijuhlana 24.4.

Tapiolan kirkossa koululaisia olisi tullut jumalanpalveluksiin jopa enemmän, kuin kirkkoon voitiin koululaisruokailun puitteissa ottaa. Näin osa kouluryhmistä ei pääsyt toivomaansa kirkkoon tai palvelukseen.  Myös Tikkurilan ortodoksisessa kirkossa on ollut paljon koululaisia, joskin kirkkaan viikon koululaisjumalanpalvelukset saivat hyvin dramaattisen alun: Vantaan alueen pappi Mikael Sundkvist sai ennen liturgiaa Viertolan koulun uskonnonopettajalta puhelimitse tiedon, että koulussa on juuri ollut ampumavälikohtaus ja koulusta poistuminen kirkkoon ei ole mahdollista. Liturgia toimitettiin tästä huolimatta ja rukouksessa muistettiin kaikkia tapahtuman uhreja ja heidän läheisiään.

”Erityisesti tänä vuonna on ollut tärkeää viedä koululaisille rakkauden sanomaa ylösnousseesta Kristuksesta. On ollut nähtävillä, että koululaiset ovat erityisen kiinnostuneina kuunnelleet puhetta ortodoksisesta ihmiskäsityksestä – siitä, että Jumala on luonut meidät jokaisen pohjimmiltaan hyväksi, mutta voimme tehdä vääriä valintoja, jotka etäännyttävät meidän Jumalasta ja todellisesta elämästä. Kristus ylösnousemuksellaan kuitenkin palauttaa yhteytemme ja avaa meille oven ikuiseen elämään. Se on tärkeä toivon ja rakkauden sanoma”, muistuttaa isä Petri Korhonen.

Eikö teidän koululainen päässyt tänä vuonna koululaisjumalanpalvelukseen? Pääsiäiskausi jatkuu aina 8.5. saakka. Jumalanpalveluksien aikataulut voi tarkistaa jumalanpalveluskalenteristamme.

 

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset